Grupul consultativ intern UE-Vietnam

This page is also available in

Acordul de liber schimb (ALS) dintre UE și Vietnam a intrat în vigoare la 1 august 2020. Acordul include un capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă (capitolul 13), cu scopul de a promova dezvoltarea durabilă, în special prin promovarea contribuției aspectelor legate de comerț și investiții ale chestiunilor privind munca și mediul. El cuprinde angajamentele UE și ale Vietnamului privind promovarea drepturilor lucrătorilor, a protecției mediului și a dezvoltării durabile, astfel cum sunt definite acestea de instrumentele internaționale, cum ar fi convențiile OIM și acordurile multilaterale de mediu, inclusiv Acordul de la Paris. El acoperă, de asemenea, domenii precum responsabilitatea socială a întreprinderilor, diversitatea biologică, gestionarea durabilă a pădurilor și comerțul cu produse forestiere și gestionarea durabilă a resurselor marine vii și a produselor de acvacultură.

Capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă prevede, de asemenea, înființarea de către fiecare parte a unor grupuri consultative interne (GCI), alcătuite din organizații independente reprezentative, care asigură o reprezentare echilibrată a părților interesate din domeniul economic, social și al mediului, inclusiv, printre altele, a organizațiilor patronale și sindicale, a grupurilor de afaceri și a organizațiilor de mediu.

GCI al UE din cadrul ALS UE-Vietnam cuprinde membri ai Comitetului Economic și Social European și ai altor organizații ale societății civile europene.

Scopul principal al GCI este de a oferi consiliere cu privire la punerea în aplicare a capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă, prin prezentarea de opinii sau recomandări părților.