Grupul consultativ intern al UE din cadrul Acordului de liber schimb UE-Singapore

This page is also available in

Acordul de liber schimb dintre UE și Republica Singapore a intrat în vigoare la 21 noiembrie 2019. Acordul include un capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă (capitolul 12), care cuprinde angajamentele UE și ale Republicii Singapore privind promovarea drepturilor lucrătorilor, a protecției mediului și a dezvoltării durabile, astfel cum sunt definite acestea de instrumentele internaționale, cum ar fi convențiile OIM și acordurile multilaterale de mediu, inclusiv Acordul de la Paris. El acoperă, de asemenea, domenii precum responsabilitatea socială a întreprinderilor, diversitatea biologică, silvicultura durabilă, utilizarea durabilă a resurselor piscicole și acvacultura.

Capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă prevede instituirea, de către fiecare parte, a unor grupuri consultative interne (GCI) alcătuite din reprezentanți ai organizațiilor societății civile.

GCI instituit de UE în contextul ALS UE-Singapore cuprinde membri ai Comitetului Economic și Social European și ai altor organizații ale societății civile europene, asigurând o reprezentare echilibrată a actorilor economici, sociali și neguvernamentali independenți, inclusiv, printre altele, a organizațiilor patronale, sindicale și din domeniul mediului.

The primary purpose of the EU DAG is to monitor the implementation of the Trade and Sustainable Development Chapter under the EU-Singapore FTA.