Noul cadru pentru acordurile de liber schimb trebuie să includă organizațiile societății civile

Într-un raport recent, CESE a afirmat că organizațiile societății civile ar trebui să fie implicate îndeaproape în negocierea unor noi acorduri de liber schimb în cadrul noii politici comerciale a UE. 

CESE este ferm convins că organizațiile societății civile și partenerii sociali ar trebui să participe la negocierile pentru noua strategie comercială a UE. Acest lucru va contribui la asigurarea unei repartizări reale a beneficiilor acestei politici între toți participanții, atât în UE, cât și în țările partenere. 

În februarie 2021, Comisia Europeană a prezentat o nouă politică comercială deschisă, durabilă și fermă, în care UE este mai intransigentă cu partenerii săi comerciali și acordă o importanță deosebită durabilității. CESE consideră că, pentru a pune în aplicare această politică, trebuie îndeplinite o serie de condiții prealabile.

Într-un aviz din proprie inițiativă adoptat de CESE în sesiunea plenară din martie, reprezentanții organizațiilor societății civile au subliniat că este nevoie de un nou cadru pentru acordurile de liber schimb și de investiții, pentru a include organizațiile societății civile și, în același timp, pentru sensibilizarea opiniei publice.

Stefano Palmieri, membru al CESE și raportor al avizului a subliniat că este necesară o nouă metodologie de negociere, prin care să se poată stabili o nouă foaie de parcurs, care va garanta implicarea activă a organizațiilor societății civile și a partenerilor sociali în toate etapele de negociere.

CESE a criticat diferitele instrumente de negociere utilizate de UE și consideră că este momentul să se elaboreze o nouă strategie de negociere, cu noi standarde și proceduri care să asigure implicarea amplă și constructivă a societății civile și a partenerilor sociali. Primul pas în acest sens ar fi semnarea unui memorandum de înțelegere între părțile la negocieri, care ar garanta că ambele părți trec prin diferitele etape ale negocierilor. Al doilea pas este reforma aprofundată a grupurilor consultative interne (GCI). Avizul sugerează că fiecare acord semnat trebuie să cuprindă un protocol privind funcționarea GCI.

Acest proces dublu de reformă se va baza pe noua politică comercială a UE și va contribui la realizarea obiectivelor sale.