Comitetul Economic și Social European (CESE) a salutat proclamarea Anului european al tineretului 2022, dar a atras atenția asupra necesității ca această inițiativă să nu se limiteze doar la acțiuni promoționale, ci să contribuie la strategia UE pentru tineret, cu planuri și angajamente clare. Inițiativa trebuie să ajungă la tinerii cei mai vulnerabili și la cei din zonele defavorizate.

În avizul său privind Anul european al tineretului 2022, CESE a evidențiat faptul că, pentru a realiza cele de mai sus, UE ar trebui să stabilească cu precizie indicatori și obiective, care să se concentreze pe politicile pentru tineri și pe intervenții în diferite sectoare, astfel încât activitățile organizate să nu devină un scop în sine.

„CESE așteaptă cu nerăbdare să se implice într-un demers pozitiv în Anul european al tineretului 2022. Ne dorim rezultate concrete pentru tinerii europeni în domeniile de acțiune care au un impact asupra vieții lor”, a afirmat raportorul avizului, Michael McLoughlin.

CESE și-a exprimat însă preocuparea cu privire la încărcătura agendei și a priorităților stabilite, la numărul foarte mare de angajamente și trimiteri la alte inițiative, la bugete și domeniile de politică.

„Este important ca propunerea să fie clară și axată pe un punct central. Uneori mai puțin înseamnă mai mult și teama ar fi ca o listă prea lungă de domenii de politică și de responsabilități partajate să distragă atenția de la impact, responsabilități și rezultate”, a subliniat dl McLoughlin.

CESE este de acord că decizia de a dedica anul 2022 tineretului a fost luată la momentul oportun și în contextul potrivit. Criza provocată de pandemia de COVID-19 i-a afectat grav pe tineri și va avea consecințe de lungă durată asupra educației și a bunăstării lor sociale, financiare și mintale. CESE își exprimă însă temerea că propunerea a fost elaborată la repezeală.

Pericolul este ca importante inițiative legate de tineret să se transforme mai mult într-o declarație politică cu vizibilitate sporită decât într-o evoluție sistematică pe termen lung.

O altă provocare este punerea în aplicare a obiectivelor acestei inițiative la nivel național, în măsura în care autoritățile naționale din statele membre dispun de foarte puțin timp pentru a întreprinde diverse acțiuni. De asemenea, ele riscă să se confrunte cu dificultăți de finanțare pentru a acoperi costurile pe care le presupun activitățile planificate în acest an.

Prin urmare, CESE propune ca bugetul propus de 8 milioane EUR să fie majorat la 10 milioane EUR, din care două milioane să fie alocate coordonării la nivel național. Această măsură este necesară pentru a asigura un impact suficient și pentru a încuraja participarea. (ll)