Laikinoji tyrimo grupė dėl transporto politikos baltosios knygos įgyvendinimo - Related Events