RULES

U slučaju nedoumice, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Opći uvjeti za sudjelovanje u događanju „Tvoja Europa, tvoje mišljenje!“ (YEYS) 2018.


UVOD

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) bit će domaćin događanja „Tvoja Europa, tvoje mišljenje!“ (YEYS) koje 15. i 16. ožujka 2018. organizira po deveti put. Na tom će događanju učenici srednjih škola iz 28 država članica i pet zemalja kandidatkinja (Albanije, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske) imati priliku naučiti više o EGSO-u i njegovoj ulozi te razmijeniti stajališta i predložiti preporuke o određenim temama. Tema ovogodišnjeg događanja povezana je s Europskom godinom kulturne baštine.

 

1.             Prijava

1.1         Uvjeti sudjelovanja

Kako bi mogla sudjelovati, škola koja se prijavljuje mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • mora biti srednja škola koju pohađaju učenici u dobi od 16 godina ili više;
 • mora se nalaziti u jednoj od država članica EU-a ili jednoj od zemalja kandidatkinja;
 • moraju je priznavati obrazovne vlasti u barem jednoj državi članici ili zemlji kandidatkinji;
 • mora posjedovati računalo (radi čitanja i ispisivanja dosjea u PDF-u), biti povezana na internet i imati elektroničku poštu;
 • mora odabrati jednog nastavnika i tri učenika (s napunjenih 16 godina) u predzadnjoj godini bilo koje vrste srednjoškolskog obrazovanja koji se znaju izražavati na engleskom jeziku;
 • mora se obvezati na to da će razmotriti i raspraviti teme događanja u školi prije puta u Bruxelles;
 • mora se obvezati na to da će udomaćiti jednog člana/članicu EGSO-a na informativnom sastanku o EU-u i EGSO-u, okvirno u siječnju ili veljači 2018. (putne troškove i troškove smještaja člana EGSO-a pokriva EGSO). Član ili članica posjetit će odabranu školu i sastati se s tri učenika koji će putovati u Bruxelles te će održati prezentaciju (o EU-u, EGSO-u i događanju) u jednom ili više razreda u odabranoj školi;
 • mora obavijestiti odabrane učenike, druge učenike iz njihovih razreda, a moguće i sve učenike u školi, o mogućnosti da se pripreme za događanje i samo događanje prate na Facebooku, Twitteru i Instagramu na tri adrese navedene na kraju ovog dokumenta pod podnaslovom „Dodatne informacije“.

1.2         Postupak prijave

Škola koja se želi prijaviti mora ispuniti internetski obrazac za prijavu na internetskim stranicama EGSO-a do 24. studenog 2017.

Prije prijavljivanja škola mora imenovati nastavnika u pratnji, koji mora moći komunicirati na engleskom jeziku jer će – ako škola bude odabrana – biti jedina kontaktna osoba za EGSO tijekom pripremne faze događanja. Ravnatelj škole mora potvrditi ime te osobe u relevantnom dijelu internetskog obrasca za prijavu.

U obrascu za prijavu škola mora unijeti svoje puno ime i adresu, ime i podatke za kontakt ravnatelja škole i nastavnika u pratnji te adresu elektroničke pošte na koju će se slati sva korespondencija s nastavnikom u pratnji. Potrebno je redovno provjeravati elektroničku poštu jer će se sa školom kontaktirati uglavnom na taj način.

Prihvaća se samo jedan obrazac za prijavu po školi. Škole koje se prijave više puta bit će automatski isključene.

Može se prijaviti do 24. studenog 2017.

1.3         Na što se obvezuje škola kad se prijavi?

Kad se prijavi, svaka škola prihvaća opće uvjete ždrijeba, pripreme i sudjelovanja u Bruxellesu. Prijava ispravno podnesena u navedenom roku jamči samo da će škola sudjelovati u odabiru ždrijebom; time se ne jamči sudjelovanje u događanju.

Škole odabrane ždrijebom obvezuju se da će:

 • odabrati i prijaviti tri učenika koji govore i razumiju engleski i koji će sudjelovati u događanju u Bruxellesu u pratnji jednog nastavnika;
 • pozvati člana ili članicu EGSO-a na informativni sastanak u školi;
 • razmotriti i raspraviti dokument koji će im predložiti EGSO;
 • razmijeniti rezultate svog rada na događanju u Bruxellesu aktivno sudjelujući u raspravama;
 • poslati fotografiju zgrade škole (primjerice, glavnog ulaza) i skupnu fotografiju troje odabranih učenika i nastavnika u pratnji, kao i odobrenje da se te fotografije mogu koristiti u publikacijama EGSO-a i objavljivati na internetskim stranicama i društvenim mrežama EGSO-a;
 • dopustiti da se imena učenika i nastavnika te njihove fotografije slikane prilikom posjeta člana/članice EGSO-a školi koriste u publikacijama EGSO-a i objavljuju na internetskim stranicama i društvenim mrežama EGSO-a. Skrećemo pozornost na to da se – osim ako škola ne odredi drugačije – to dopuštenje odnosi na sve osobe, zgrade i predmete koji se nalaze na fotografijama;
 • dopustiti da se imena učenika i nastavnika te njihove fotografije slikane tijekom njihova sudjelovanja u događanju u Bruxellesu koriste u publikacijama EGSO-a i objavljuju na internetskim stranicama i društvenim mrežama EGSO-a;
 • osigurati izvatke iz tiska o posjetu člana/članice EGSO-a školi ili o sudjelovanju škole u događanju;
 • odmah obavijestiti organizatore u EGSO-u ako dođe do bilo kakve promjene (npr. u pogledu nastavnika u pratnji, učenika koji sudjeluju, adrese elektroničke pošte);
 • osigurati aktivnosti na lokalnoj razini nakon događanja, u školi i izvan nje (primjerice, obavještavanje o usvojenim preporukama, širenje informacija o događanju općenito).

1.4         Što će se dogoditi ako škola ne ispuni svoje obveze?

Neispunjavanje uvjeta imat će za posljedicu automatsko isključivanje škole i njezinih učenika iz sudjelovanja u događanju.

 

2.             Odabir škola

Među svim školama koje su se prijavile do roka, u prosincu 2017. ždrijebom će se odabrati škole koje će sudjelovati u događanju. Prethodno odabrana škola ne može se ponovo prijaviti godinu nakon sudjelovanja u događanju u Bruxellesu (no moći će se ponovo prijaviti nakon dvije godine). Imena škola odabrat će se ždrijebom uz sudjelovanje potpredsjednika EGSO-a, koji će osigurati da se postupak odvija u skladu s pravilima. Iz svake zemlje odabrat će se jedna škola. Odabrane škole bit će pojedinačno obaviještene elektroničkom poštom, a njihova će se imena objaviti na internetskim stranicama EGSO-a sredinom prosinca 2017.

 

3.             Odabir i prijava učenika koji će putovati u Bruxelles

Škole sudionice odabiru tri učenika koji će sudjelovati u radionicama u Bruxellesu 15. i 16. ožujka 2018. Ti učenici trebali bi biti u predzadnjoj godini bilo koje vrste srednjoškolskog obrazovanja (stariji od 16 godina) te se znati izražavati na engleskom jeziku.

3.1         Kriteriji za odabir

Same škole odabiru učenike koji će ih predstavljati. Mogu odrediti vlastite kriterije odabira, no oni moraju biti jasni, pravedni i nediskriminirajući. Radi ravnopravnosti spolova potrebno je odabrati barem jednog učenika i jednu učenicu.

3.2         Sudjelovanje učenika s invaliditetom

Škole moraju osigurati da i učenici s invaliditetom mogu sudjelovati u događanju. Prostorije EGSO-a opremljene su za pristupačnost osobama s invaliditetom. Ako su potrebne posebne mjere, škole moraju na vrijeme obavijestiti organizatore u EGSO-u.

3.3         Prijava učenika

Odabrane škole moraju prijaviti tri učenika koje su odabrale za sudjelovanje u YEYS-u 2018. do početka siječnja 2018. Prije prijavljivanja učenika škole moraju od njihovih roditelja ili zakonskih skrbnika dobiti pismeno odobrenje (obrazac za odobrenje).

3.4         Obrazac za odobrenje

Škole koje sudjeluju u događanju moraju predočiti obrazac za odobrenje za svakog učenika. Taj je obrazac dostupan na svim službenim jezicima EU-a te se može preuzeti i ispisati izravno s internetskih stranica EGSO-a. Moraju ga potpisati roditelji ili zakonski skrbnici učenika te ravnatelj škole, a zatim ga je poštom ili elektroničkom poštom do 8. siječnja 2018. potrebno poslati EGSO-u uz kopiju valjane osobne isprave za svakog učenika. Obratite pozornost na to da kopija koju šaljete bude čitljiva.

Poštanska adresa:        European Economic and Social Committee

VMA 05/55
Rue Belliard 99
1040 Bruxelles, Belgija
Adresa elektroničke pošte:      youreurope@eesc.europa.eu

Tim obrascem roditelji ili zakonski skrbnici učenika te ravnatelj škole potvrđuju:

 • da učenik ima dopuštenje da putuje u Bruxelles na događanje
 • da se ime učenika, kao i fotografije učenika i/ili videozapisi sjednice, mogu objaviti u publikacijama EGSO-a, na internetskim stranicama i društvenim mrežama EGSO-a
 • da će učenik biti pod nadzorom nastavnika u pratnji tijekom putovanja i boravka u Bruxellesu.

Učenik neće moći sudjelovati u događanju ako obrazac za odobrenje i kopija osobne isprave nisu zaprimljeni do navedenog roka.

3.5         Zaštita osobnih podataka

EGSO jamči zaštitu svih zaprimljenih osobnih podataka u skladu s važećim zakonodavstvom. Događanje YEYS 2018. snimat će se i fotografirati u promidžbene svrhe.

 

4.             Priprema za događanje u školama

Član/članica Odbora posjetit će odabrane škole, okvirno u drugoj polovini siječnja ili u veljači 2018. Ta će osoba iznijeti informacije o EGSO-u i njegovim radnim metodama te će predstaviti i raspravljati radni dokument događanja. EGSO će pokriti putne troškove i troškove smještaja člana/članice. EGSO će također poduzeti korake u pogledu medijskog praćenja. Odjel za medije EGSO-a surađivat će sa školama i članovima EGSO-a u cilju poticanja medija da prate, a možda i sudjeluju u posjetu. Cijenili bismo vašu potporu u tome.

Sve ključne informacije o događanju bit će objavljene na internetskim stranicama EGSO-a. Stoga se nastavnici koji su uključeni u događanje mole da redovno provjeravaju te stranice.

Škole sudionice do sredine siječnja 2018. zaprimit će radni dokument s pitanjima koja bi učenicima i nastavnicima trebala pomoći da razrade svoje ideje i pripreme se za raspravu u Bruxellesu. Učenici i nastavnici moraju razgovarati o tim pitanjima u učionici i pokušati naći odgovore na njih kako bi bili spremni za raspravu uživo u Bruxellesu.

 

5.             Događanje u Bruxellesu

5.1         Odgovornost

Škole sudionice, koje predstavljaju nastavnici u pratnji, snose punu odgovornost za svoje učenike i nastavnike tijekom njihova boravka u Bruxellesu, kao i tijekom putovanja do mjesta događanja i povratka.

Učenici i nastavnik u pratnji moraju ponijeti potrebne putne dokumente (odnosno valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu).

Moraju imati i europsku iskaznicu zdravstvenog osiguranja (može se besplatno dobiti od lokalnog osiguravatelja i/ili zavoda za zdravstveno osiguranje) ili, ako se iskaznica ne može izdati na vrijeme, privremenu zamjensku potvrdu (više informacija dostupno je ovdje: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559).

Učenici i nastavnici iz zemalja kandidatkinja moraju provjeriti kod svojih nacionalnih zdravstvenih sustava ili privatnih osiguranja što trebaju učiniti da budu osigurani u inozemstvu.

Škole sudionice i/ili roditelji učenika sudionika moraju imati putno osiguranje za koje se moraju pobrinuti sami sudionici (neke škole možda imaju osiguranje koje pokriva školske izlete u inozemstvo i/ili učenici mogu već biti pokriveni obiteljskom policom osiguranja). I nastavnici sudionici trebaju biti pokriveni putnim osiguranjem.

EGSO preuzima odgovornost za osiguranje svih učenika i nastavnika u slučaju nezgode do koje bi moglo doći u Belgiji tijekom događanja.

EGSO će organizirati i pokriti troškove putovanja i smještaja učenika i nastavnika u pratnji iz svih država članica i zemalja kandidatkinja u skladu s uvjetima iznesenim u daljnjem tekstu.

5.2         Raspored događanja

Događanje se održava 15. i 16. ožujka 2018. Učenici će doputovati u Bruxelles u četvrtak, 15. ožujka, te će tijekom večeri upoznati druge sudionike. Povratak je predviđen za subotu, 17. ožujka 2018.

Škole sudionice unaprijed će biti obaviještene o točnom rasporedu događanja.

Škole se pozivaju da predlože nacionalni kulturni doprinos (primjerice, tradicionalni ples i/ili glazbu) za oproštajnu večeru 16. ožujka.

5.3         Radni jezici

U radnim skupinama govorit će se engleski, dok će tijekom plenarnih sjednica biti organizirano usmeno prevođenje za engleski i francuski jezik. Kao što je već naglašeno, kako bi se osigurala neometana rasprava u radnim skupinama, učenici i nastavnici u pratnji moraju se znati izražavati na engleskom jeziku. Za nastavnike će biti organizirane usporedne aktivnosti.

5.4         Troškovi

EGSO će pokriti sljedeće troškove učenika i njihovih nastavnika:

 • smještaj u Bruxellesu (dva noćenja s doručkom);
 • troškove putovanja za zračni ili željeznički prijevoz od matične zemlje do Bruxellesa (uključujući, prema potrebi, vezane letove ili međugradske vlakove). Putovanje će biti organiziranom zrakoplovom ili vlakom, ovisno o zemlji podrijetla sudionika. Škole sudionice bit će točno obaviještene o detaljima putovanja;
 • rezervacije za putovanje i hotelski smještaj, kao i plaćanje relevantnih računa, obavit će izravno i isključivo EGSO uz pomoć svoje putne agencije. EGSO ne preuzima odgovornost za dodatna noćenja ili za neplaćene račune;
 • prijevoz između briselske zračne luke ili željezničkog kolodvora do hotela;
 • večeru u četvrtak, 15. ožujka 2018., ručak i večeru u petak, 16. ožujka 2018.

Sudionici se moraju pobrinuti da na kolodvor / u zračnu luku dođu dosta prije predviđenog vremena polaska za Bruxelles. Ako propuste vlak/let zbog bilo kojeg razloga osim više sile, EGSO neće isplatiti nikakvu naknadu i/ili kompenzaciju te neće pokriti troškove kupovine nove karte, preusmjeravanja postojeće karte ili smještaja ili prehrane.

Napomena: EGSO neće pokriti/nadoknaditi troškove prijevoza do/od polaznog kolodvora ili zračne luke u matičnoj zemlji. To znači da će sudionici morati pokriti troškove prijevoza do/od polaznog kolodvora ili zračne luke u matičnoj zemlji.

 

DODATNE INFORMACIJE

Opće informacije o EGSO-u dostupne su na internetskim stranicama EGSO-a: www.eesc.europa.eu

Sve informacije o događanju dostupne su na internetskim stranicama posvećenima YEYS-u: www.eesc.europa.eu/yeys2018

Možete i uputiti pitanja organizatorima u EGSO-u elektroničkom poštom na adresu: youreurope@eesc.europa.eu

YEYS na Facebooku: www.facebook.com/youreuropeyoursay/

YEYS na Twitteru: youreurope

YEYS na Instagramu: youreurope

Hashtag: #YEYS2018

 

 _____________

Downloads

YEYS 2018 RULES