RULES

În caz de dubiu, versiunea în limba engleză prevalează asupra celorlalte versiuni lingvistice.

Condiții generale pentru participarea la evenimentul „Europa ta, părerea ta“ (YEYS) 2018


INTRODUCERE

La 15 și 16 martie 2018, Comitetul Economic și Social European (CESE) va găzdui evenimentul „Europa ta, părerea ta“ (YEYS) pentru al nouălea an consecutiv. YEYS va permite elevilor din învățământul secundar din cele 28 de state membre ale UE și din cele 5 țări candidate (Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia) să afle mai multe despre CESE și rolul său, precum și să facă schimb de opinii și să propună recomandări privind un anumit subiect. Tema evenimentului din acest an este legată de Anul European al Patrimoniului Cultural (EYCH).

 

1.             Înscriere

1.1         Condiții de participare

Pentru a participa, o școală solicitantă trebuie:

 • să fie o școală secundară la care învață și elevi în vârstă de cel puțin 16 ani;
 • să se afle într-un stat membru al UE sau într-una din țările candidate;
 • să fie recunoscută de autoritățile de învățământ din unul sau mai multe state membre sau țări candidate;
 • să dispună de un calculator (pentru a citi și a imprima fișiere PDF), cu acces la internet și e-mail;
 • să aleagă un profesor și trei elevi (în vârstă de cel puțin 16 ani), aflați în penultimul an al oricărui tip de învățământ secundar și care se pot exprima în limba engleză;
 • să se angajeze să analizeze și să discute temele evenimentului în clasă înainte de a veni la Bruxelles;
 • să se angajeze să găzduiască un membru al CESE pentru o sesiune de informare cu privire la UE și CESE, probabil în ianuarie sau februarie 2018 (cheltuielile de deplasare și cazare ale membrului CESE vor fi plătite de CESE). Membrul CESE va vizita școala selectată și se va întâlni cu cei trei elevi desemnați să vină la Bruxelles. În timpul vizitei, acesta va ține o prezentare (despre UE, CESE și eveniment) în fața uneia sau mai multor clase ale școlii selectate;
 • să informeze elevii selectați, colegii lor de clasă și, eventual, toți elevii școlii respective cu privire la posibilitatea de a urmări pregătirile evenimentului și evenimentul în sine pe Facebook, Twitter și Instagram, la cele trei adrese indicate la sfârșitul prezentului document, în secțiunea „Informații suplimentareˮ.

1.2         Procesul de înscriere

O școală care dorește să participe este obligată să completeze formularul de înscriere online pe site-ul web al CESE, până la 24 noiembrie 2017.

Înainte de înscriere, școala desemnează profesorul însoțitor, care trebuie să poată comunica în limba engleză, fiind singura persoană de contact pentru CESE – în cazul în care școala este selectată – în timpul fazei pregătitoare, dinaintea evenimentului. Directorul școlii trebuie să confirme această alegere în secțiunea relevantă a formularului de înscriere online.

În formularul de înscriere, școala își introduce numele și adresa complete, numele și datele de contact ale directorului și ale profesorului însoțitor, precum și o adresă de e-mail la care se poate trimite profesorului însoțitor toată corespondența. E-mailurile trebuie verificate periodic, deoarece școlile vor fi contactate în principal prin e-mail.

Un singur formular de înscriere va fi acceptat, pentru fiecare școală. Școlile care își depun candidatura de mai multe ori vor fi excluse automat.

Înscrierile sunt deschise până la 24 noiembrie 2017.

1.3         La ce se angajează o școală prin înscriere?

Prin înscriere, fiecare școală trebuie să accepte condițiile generale de selecție, pregătire și participare la Bruxelles. Înscrierea valabilă până la data-limită garantează numai faptul că școala poate participa la tragerea la sorți, nu și un loc la eveniment.

Școlile selectate prin tragere la sorți se angajează:

 • să aleagă și să înscrie trei elevi capabili să vorbească și să înțeleagă limba engleză, care vor participa la evenimentul de la Bruxelles, însoțiți de un profesor;
 • să invite un membru al CESE pentru o sesiune de informare la școală;
 • să analizeze și să discute un document propus de CESE;
 • să împărtășească rezultatele activității lor în cadrul evenimentului de la Bruxelles, participând activ la discuții;
 • să trimită o fotografie a școlii (de exemplu, a intrării principale) și o fotografie de grup cu cei trei elevi selectați și profesorul însoțitor, precum și autorizația de a folosi aceste fotografii în publicațiile CESE și de a le posta pe site-ul web al CESE și pe rețelele de socializare;
 • să fie de acord cu utilizarea în publicațiile CESE și cu publicarea pe site-ul web al CESE și pe rețelele de socializare conexe a numelor elevilor și profesorului, precum și a fotografiilor lor, făcute în cursul vizitei membrului CESE la școală. Rețineți: cu excepția cazului în care este specificat altfel de către școală, această autorizație vizează toate persoanele, clădirile și obiectele care apar în imagini;
 • să fie de acord cu utilizarea în publicațiile CESE și cu publicarea pe site-ul web al CESE și pe rețelele de socializare conexe a numelor elevilor și profesorului, precum și a fotografiilor lor, făcute în cursul participării la Bruxelles;
 • să furnizeze extrasele din presă referitoare la vizita unui membru al CESE la școală sau referitoare la participarea școlii la eveniment;
 • să informeze prompt organizatorii de la CESE cu privire la orice schimbare (de exemplu, a profesorului însoțitor, a elevilor participanți, a adresei de e-mail);
 • să asigure urmărirea evenimentului la nivel local, atât la școală, cât și în altă parte (de exemplu, oferind informații cu privire la recomandările adoptate și popularizând evenimentul în general).

1.4         Ce se întâmplă dacă o școală nu își îndeplinește angajamentele?

Orice nerespectare a acestor condiții va duce la excluderea imediată a școlii și a elevilor acesteia de la eveniment.

 

2.             Selectarea școlilor

Școlile participante vor fi selectate prin tragere la sorți în decembrie 2017, dintre toate școlile care și-au depus candidatura până la data-limită. O școală selectată nu poate candida din nou în cursul anului următor participării sale la Bruxelles (dar o va putea face din nou după doi ani). Numele vor fi extrase în prezența vicepreședintelui CESE, care va asigura faptul că tragerea la sorți este efectuată în conformitate cu normele. Va fi aleasă o școală din fiecare țară. Școlile alese vor fi informate în mod individual cu privire la alegerea lor, prin e-mail, iar numele acestora vor fi publicate pe site-ul CESE până la jumătatea lunii decembrie 2017.

 

3.             Selectarea și înscrierea elevilor care vin la Bruxelles

Școlile participante vor alege trei elevi care vor participa la atelierele de lucru de la Bruxelles, în perioada 15-16 martie 2018. Acești elevi (cu vârsta de cel puțin 16 ani) vor trebui să fie în penultimul an al oricărui tip de învățământ secundar și să se poată exprima în limba engleză.

3.1         Criterii de selecție

Fiecare școală va selecta elevii care o vor reprezenta. Școlile își pot stabili propriile criterii de selecție, cu condiția ca ele să fie clare, corecte și nediscriminatorii. Din motive de egalitate de gen, ar fi de preferat ca, printre elevii selectați, să se numere cel puțin un băiat și o fată.

3.2              Participarea elevilor cu handicap

Școlile trebuie să se asigure că elevii cu handicap au, de asemenea, posibilitatea de a participa la eveniment. Spațiile de lucru ale CESE sunt echipate pentru a fi accesibile persoanelor cu handicap. Dacă este nevoie de asigurarea unor condiții speciale, școlile trebuie să informeze organizatorii CESE în timp util.

3.3         Înscrierea participanților

Până la începutul lunii ianuarie 2018, școlile selectate îi vor înscrie pe cei trei elevi pe care i-au ales pentru a participa la YEYS 2018. Înainte de înscrierea elevilor, școlile trebuie să obțină un acord scris (formular de autorizare) de la părintele (părinții) lor sau de la tutorele (tutorii) legal(i).

3.4         Formular de autorizare

Școlile care participă la eveniment vor fi obligate să furnizeze un formular de autorizare pentru fiecare elev. Acest formular poate fi descărcat în toate limbile oficiale ale UE și tipărit de pe site-ul web al CESE, dacă este disponibil. Acest formular trebuie să fie semnat de părintele (părinții) sau de tutorele (tutorii) legal(i) al (ai) elevului și de directorul școlii. Ulterior, acesta trebuie să fie trimis la CESE, însoțit de o copie a unui document de identitate valabil, pentru fiecare elev, prin poștă sau prin e-mail, până la 8 ianuarie 2018. Asigurați-vă că copia este lizibilă.

Prin poștă, la adresa:   Comitetul Economic și Social European

VMA 05/55
Rue Belliard 99
1040 Bruxelles, Belgia
Prin e-mail, la adresa:  youreurope@eesc.europa.eu

În acest formular, părintele (părinții) sau tutorele (tutorii) legal(i) al (ai) elevului și directorul școlii atestă că:

 • elevul are permisiunea de a merge la Bruxelles pentru eveniment;
 • numele elevului poate să apară în publicațiile CESE, pe site-ul web al CESE și pe rețelele de socializare conexe, ca, de altfel, și fotografiile elevului și/sau înregistrările video ale sesiunii;
 • elevul va fi supravegheat de către profesorul însoțitor în timpul călătoriei și pe durata șederii sale la Bruxelles.

Elevul nu poate participa la eveniment decât dacă formularul de autorizare și o copie a actului său de identitate sunt primite până la termenul stabilit.

3.5         Protecția datelor cu caracter personal

CESE garantează protecția tuturor datelor cu caracter personal primite, în conformitate cu legislația în vigoare. Evenimentul YEYS 2018 va fi filmat și se vor face fotografii în scopuri promoționale.

 

4.             Pregătirea evenimentului în școli

Un membru al Comitetului va vizita școlile selectate, cu titlu provizoriu, între mijlocul lunii ianuarie și cel al lunii februarie 2018. Membrul va oferi informații despre CESE și metodele sale de lucru și va prezenta și discuta documentul de lucru al evenimentului. CESE va plăti cheltuielile de deplasare și de cazare ale membrului. De asemenea, CESE se va ocupa de relația cu presa. Unitatea de presă a CESE va colabora cu școlile și cu membrii CESE pentru a încuraja mass-media să urmărească vizita și, eventual, să se implice în eveniment. V-am fi recunoscători dacă ne-ați sprijini în acest demers.

Toate informațiile esențiale despre eveniment vor fi publicate pe site-ul web al CESE. Prin urmare, profesorii implicați sunt rugați să verifice periodic site-ul.

Până la jumătatea lunii ianuarie 2018, școlile participante vor primi un document de lucru cu întrebări deschise, pentru a îi ajuta pe elevi și pe profesori să își contureze ideile și să se pregătească pentru dezbaterea de la Bruxelles. Elevii și profesorii trebuie să discute și să încerce să răspundă la aceste întrebări în clasă, pentru a fi pregătiți pentru discuțiile în direct de la Bruxelles.

 

5.             Evenimentul de la Bruxelles

5.1         Responsabilitatea

Școlile participante, reprezentate de profesorul însoțitor, sunt pe deplin responsabile pentru elevii și profesorii lor în timpul șederii lor la Bruxelles și în timpul deplasării la și de la eveniment.

Elevii și profesorul însoțitor trebuie să aibă asupra lor documentele de călătorie necesare (de exemplu, un pașaport valabil sau o carte de identitate valabilă).

De asemenea, ei trebuie să aibă un card european de asigurări sociale de sănătate (eliberat gratuit de organizațiile de asigurări locale și/sau de fondurile de asigurări de sănătate) ori un certificat provizoriu de înlocuire, în cazul în care cardul nu poate fi emis la timp (mai multe informații sunt disponibile aici: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro).

Elevii și profesorii din țările candidate trebuie să se informeze, pe lângă sistemul lor național de sănătate sau furnizorii de asigurări private, în ce mod se pot asigura în străinătate.

Școlile participante și/sau părinții elevilor participanți trebuie să aibă asigurare de călătorie. Aceasta trebuie acoperită de participanții înșiși (este posibil ca unele școli să dispună de o asigurare care acoperă călătoriile în străinătate, iar elevii să beneficieze deja de o poliță de asigurare de familie). Profesorii participanți trebuie, de asemenea, să dețină o asigurare de călătorie.

Toți elevii și profesorii sunt asigurați de CESE împotriva accidentelor care ar putea surveni în Belgia pe durata evenimentului.

CESE va organiza și va plăti costurile pentru deplasarea și cazarea elevilor și a profesorilor din fiecare stat membru și țară candidată, în conformitate cu condițiile de mai jos.

5.2         Dispoziții privind evenimentul

Evenimentul va avea loc în perioada 15-16 martie 2018. Elevii vor sosi la Bruxelles joi, 15 martie 2018, și se vor întâlni cu ceilalți participanți în aceeași seară. Ei se vor întoarce acasă sâmbătă, 17 martie 2018.

Școlile participante vor fi informate în prealabil cu privire la dispozițiile exacte privind evenimentul.

Școlile participante sunt invitate să ofere o contribuție culturală națională (de exemplu, dansuri și/sau muzică tradițională) pentru cina de rămas bun, din 16 martie.

5.3         Limbi de lucru

Grupurile de lucru își vor desfășura lucrările în limba engleză, în timp ce interpretarea din/în limbile engleză și franceză va fi asigurată pentru sesiunile plenare. După cum s-a subliniat deja, pentru a se garanta că discuțiile grupului de lucru vor avea loc fără probleme, atât elevii, cât și profesorul lor însoțitor, trebuie să se poată exprima în limba engleză. Pentru profesori vor fi organizate activități paralele.

5.4         Cheltuieli

CESE va acoperi următoarele cheltuieli ale elevilor și ale profesorilor lor:

 • costurile de cazare la Bruxelles (două nopți, cu mic dejun inclus);
 • cheltuielile de deplasare cu avionul sau cu trenul din țara lor de origine către Bruxelles (inclusiv zborurile de legătură sau trenurile de legătură pe distanțe lungi, dacă este necesar). Deplasarea se va face cu avionul sau cu trenul, în funcție de țara de origine a participanților. Școlile participante vor fi informate cu privire la aranjamentele exacte;
 • vă rugăm să rețineți că rezervarea transportului și a hotelului, precum și decontarea facturilor corespunzătoare vor fi efectuate în mod direct și numai de către CESE, prin intermediul agenției sale de turism. CESE nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele nopți suplimentare și nici pentru facturi neplătite;
 • transportul între aeroportul/gara din Bruxelles și hotel;
 • cina de joi, 15 martie 2018; prânzul și cina de vineri, 16 martie 2018.

Participanții trebuie să se asigure că ajung la gară/aeroport cu suficient timp înainte de ora programată a plecării către Bruxelles. Cu excepția cazurilor de forță majoră, în situația în care participanții pierd trenul sau avionul, CESE nu va acorda nicio rambursare și/sau indemnizație și nu va acoperi nici costurile legate de achiziționarea de noi bilete sau de schimbarea itinerarului, nici cheltuielile de cazare sau de ședere implicate.

N.B.: CESE nu va plăti/rambursa costurile de deplasare la/de la stația de plecare sau aeroportul din țara de origine. Acest lucru înseamnă că cheltuielile de deplasare către/de la stația de plecare sau aeroportul din țara de origine vor trebui să fie acoperite de către participanți.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Informații generale despre CESE sunt disponibile pe site-ul web al CESE: www.eesc.europa.eu

Toate informațiile despre evenimentul YEYS sunt disponibile pe site-ul web dedicat acestuia: www.eesc.europa.eu/yeys2018 

De asemenea, puteți adresa întrebări organizatorilor CESE prin e-mail, la adresa: youreurope@eesc.europa.eu

YEYS pe Facebook: www.facebook.com/youreuropeyoursay/

YEYS pe Twitter: youreurope

YEYS pe Instagram: youreurope

Hashtag: #YEYS2018

Downloads

YEYS 2018 RULES