RULES

Kétségek esetén az angol szöveg az irányadó.

Általános részvételi feltételek – „Your Europe, Your Say!” (YEYS) 2018


BEVEZETŐ

2018. március 15–16-án az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) ad otthont a „Your Europe, Your Say!” (YEYS) [a Te Európád, a Te szavad] című rendezvénynek, amelyre immár kilencedik alkalommal kerül sor. A YEYS lehetővé teszi, hogy a 28 tagállamból és az 5 tagjelölt országból (Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország) érkező középiskolások megismerkedjenek az EGSZB-vel és szerepével, illetve eszmecserét folytassanak és ajánlásokat terjesszenek elő egy konkrét kérdésről. Az idei rendezvény témája a kulturális örökség európai évéhez kapcsolódik.

 

1.             Regisztráció

1.1         Részvételi feltételek

Azok az iskolák vehetnek részt, amelyek:

 • középiskolák, és tanulóik legalább 16 évesek;
 • egy uniós tagállamban vagy a tagjelölt országok egyikében működnek;
 • egy vagy több tagállam vagy tagjelölt ország oktatási hatóságai által elismert intézmények;
 • rendelkeznek számítógéppel (amely alkalmas pdf-fájlok olvasására és nyomtatására), internet-hozzáféréssel és e-maillel;
 • kiválasztanak egy tanárt és három olyan diákot, akik bármilyen típusú középiskolában az utolsó előtti évfolyamba járnak (16 évesek vagy idősebbek), és ki tudják fejezni magukat angolul;
 • vállalják, hogy a rendezvény témáit a tanítás során még a brüsszeli utazás előtt körüljárják és megvitatják;
 • vállalják, hogy vendégül látnak egy EGSZB-tagot, aki előreláthatólag 2018. januárban–februárban tájékoztatót tart az EU-ról és az EGSZB-ről (az EGSZB-tag utazási és szállásköltségeit az EGSZB fizeti). A tag meglátogatja a kiválasztott iskolát, és találkozik a brüsszeli utazásra kijelölt három diákkal. A látogatás során a tag a kiválasztott iskola egy vagy több osztályában előadást tart (az EU-ról, az EGSZB-ről és a rendezvényről);
 • tájékoztatják a kiválasztott diákokat, azok osztálytársait és esetlegesen az iskola összes diákját arról, hogy Facebookon, Twitteren és Instagramon követni tudják a rendezvény előkészületeit és magát a rendezvényt (lásd a dokumentum végén, a „Kiegészítő információk” pontban megadott három internetes címet).

1.2         Regisztrációs eljárás

A részt venni szándékozó iskoláknak legkésőbb 2017. november 24-ig ki kell tölteniük az EGSZB honlapján található online regisztrációs űrlapot.

A regisztráció előtt az iskola kijelöli a megfelelő angol kommunikációs készséggel rendelkező kísérő tanárt. Ha az iskola a kiválasztottak között szerepel, ez a tanár lesz az egyetlen kapcsolattartó az EGSZB számára a rendezvény előtti, előkészítő szakaszban. Az iskola igazgatójának az online regisztrációs űrlap megfelelő mezőjében meg kell erősítenie ezt a választást.

A regisztrációs űrlapon az iskola megadja teljes nevét és címét, az igazgató és a kísérő tanár nevét és elérhetőségeit, illetve egy e-mail-címet a kísérő tanárral folytatandó levelezéshez. Az e-maileket rendszeresen ellenőrizni kell, mivel az iskolákkal jórészt e-mailben tartjuk a kapcsolatot.

Iskolánként csak egy regisztrációs űrlapot fogadunk el. Az egynél több jelentkezést küldő iskolákat automatikusan kizárjuk.

Regisztrációra 2017. november 24-ig van lehetőség.

1.3         Mire kötelezi magát az iskola a regisztrációval?

A regisztrációval az iskola elfogadja a sorsolás, az előkészítés és a brüsszeli részvétel általános feltételeit. A határidőn belüli érvényes regisztráció csak azt garantálja, hogy az iskola részt vehet a sorsolásban, nem jelent azonban garanciát a rendezvényen való részvételre.

A sorsolással kiválasztott iskolák az alábbiakat vállalják:

 • kiválasztanak és regisztrálnak három – az angol nyelvet beszélni és megérteni képes – diákot, akik egy tanár kíséretében részt vesznek a brüsszeli rendezvényen;
 • meghívnak egy EGSZB-tagot, hogy tájékoztatót tartson az iskolában;
 • körüljárják és megvitatják az EGSZB által javasolt dokumentumot;
 • munkájuk eredményét megosztják a brüsszeli rendezvényen oly módon, hogy aktívan részt vesznek a vitákban;
 • küldenek egy fényképet az iskola épületéről (például a főbejáratról), valamint egy csoportképet a 3 kiválasztott diákról és a kísérő tanárról, és engedélyezik, hogy ezek a képek megjelenjenek az EGSZB kiadványaiban, az EGSZB honlapján és a közösségi hálókon;
 • engedélyezik, hogy a diákok és a tanár neve, valamint az EGSZB-tag iskolai látogatása során a diákokról és a tanárról készített fényképek megjelenjenek az EGSZB kiadványaiban, az EGSZB honlapján és a kapcsolódó közösségi oldalakon. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az iskola nem rendelkezik másképp, ez az engedély a képeken látható minden emberre, épületre és tárgyra vonatkozik;
 • engedélyezik, hogy a diákok és a tanár neve, valamint a brüsszeli rendezvényen való részvételük során a diákokról és a tanárról készített fényképek megjelenjenek az EGSZB kiadványaiban, az EGSZB honlapján és a kapcsolódó közösségi oldalakon;
 • továbbítanak minden olyan sajtóhírt, amely kapcsolódik az EGSZB-tag iskolai látogatásához vagy az iskolának a rendezvényen való részvételéhez;
 • minden változásról (például a kísérő tanár és a részt vevő diákok személyét vagy az e-mail-címet illetően) azonnal tájékoztatják az EGSZB-s szervezőket;
 • gondoskodnak a rendezvény helyi szintű utókövetéséről az iskolán belül és kívül egyaránt (például beszámolnak az elfogadott ajánlásokról, és általános tájékoztatást nyújtanak a rendezvényről).

1.4         Mi történik, ha az iskola nem teljesíti a kötelezettségeit?

A fenti feltételek nem teljesítése oda vezet, hogy az iskolát és diákjait azonnal kizárjuk a rendezvényből.

 

2.             Az iskolák kiválasztása

A határidőn belül jelentkező összes iskola közül 2017 decemberében sorsolással választjuk ki a részt vevő iskolákat. A kiválasztott iskolák a brüsszeli részvételüket követő évben nem jelentkezhetnek újra (de két év elteltével már igen). A neveket az EGSZB-alelnök jelenlétében sorsoljuk ki, aki biztosítja, hogy a sorsolásra a szabályoknak megfelelően kerüljön sor. Minden országból egy iskolát választunk ki. A kisorsolt iskolákat egyenként, e-mailben értesítjük kiválasztásukról, és neveiket 2017. december közepén közzétesszük az EGSZB honlapján.

 

3.             A Brüsszelbe látogató diákok kiválasztása és regisztrációja

A részt vevő iskolák kiválasztanak három diákot, akik 2018. március 15–16-án részt vesznek a brüsszeli műhelytalálkozókon. Elvárás, hogy ezek a diákok bármilyen típusú középiskolában az utolsó előtti évfolyamba járjanak (16 évesek vagy idősebbek legyenek), és ki tudják fejezni magukat angolul.

3.1         Kiválasztási szempontok

Az iskolák maguk választják ki az őket képviselő diákokat. Szabadon meghatározhatják kiválasztási kritériumaikat, azzal a feltétellel, hogy ezek egyértelműek, méltányosak és megkülönböztetésmentesek kell hogy legyenek. A nemek közötti egyenlőség érdekében a kiválasztott diákok között lehetőleg legyen legalább egy fiú és egy lány.

3.2         Fogyatékkal élő diákok részvétele

Az iskolának gondoskodnia kell arról, hogy fogyatékkal élő diákok is részt tudjanak venni a rendezvényen. Az EGSZB épülete úgy van kialakítva, hogy teljes egészében hozzáférhető legyen a fogyatékkal élők számára. Ha különleges előkészületekre van szükség, az iskolának kellő időben tájékoztatnia kell az EGSZB-s szervezőket.

3.3         A diákok regisztrációja

2018. január elejéig a kiválasztott iskoláknak regisztrálniuk kell azt a három diákot, akiket kiválasztottak a YEYS 2018-on való részvételre. A diákok regisztrációja előtt az iskolának írásbeli beleegyezést (engedélyezési űrlapot) kell kapnia minden diák szülőjétől/szüleitől vagy törvényes gyámjától/gyámjaitól.

3.4         ENGEDÉLYEZÉSI ŰRLAP

A rendezvényen részt vevő iskolákat arra fogjuk kérni, hogy minden diák esetében nyújtsanak be egy engedélyezési űrlapot. Ezt az űrlapot, ha már elérhető, az EU minden hivatalos nyelvén le lehet tölteni és ki lehet nyomtatni az EGSZB honlapjáról. Az űrlapot el kell látni a diák szülőjének/szüleinek vagy törvényes gyámjának/gyámjainak és az iskola igazgatójának az aláírásával, majd legkésőbb 2018. január 8-ig postán vagy e-mailben meg kell küldeni az EGSZB-nek a diák érvényes személyazonosító okmányának másolatával együtt. Kérjük, ügyeljenek a másolat olvashatóságára.

Postai úton a következő címre:                       European Economic and Social Committee

VMA 05/55 Rue Belliard 99
1040 Brussels (Belgium)
E-mailben a következő címre:            youreurope@eesc.europa.eu
 

Ezen az űrlapon a diák szülője/szülei vagy törvényes gyámja/gyámjai és az iskola igazgatója igazolja, hogy:

 • a diák engedéllyel megy Brüsszelbe a rendezvényre;
 • a diák nevét, valamint a diákról készített fényképeket és/vagy az ülésről készített videofelvételeket közzé lehet tenni az EGSZB kiadványaiban, az EGSZB honlapján és a kapcsolódó közösségi oldalakon;
 • a diák a brüsszeli tartózkodása, illetve az oda-vissza utazása során a kísérő tanár felügyelete alatt fog állni.

A diák csak akkor vehet részt a rendezvényen, ha a kitűzött határidőn belül megkapjuk az engedélyezési űrlapot és személyazonosító okmányának másolatát.

3.5         A személyes adatok védelme

Az EGSZB a hatályos jogszabályokkal összhangban garantálja minden beérkezett személyes adat védelmét. A YEYS 2018 rendezvényről promóciós célokból film- és fényképfelvételek készülnek.

 

4.             A rendezvény előkészítése az iskolákban

Az EGSZB egyik tagja előreláthatólag 2018. január közepe és február között meglátogatja a kiválasztott iskolákat. A tag tájékoztatást ad az EGSZB-ről és annak munkamódszereiről, majd ismerteti és megvitatja a rendezvény munkadokumentumát. A tag utazási és szállásköltségeit az EGSZB fizeti. Az EGSZB sajtómegjelenést is kezdeményez. Az EGSZB sajtóosztálya együtt fog működni az iskolákkal és az EGSZB-tagokkal annak ösztönzésére, hogy a média nyomon kövesse a látogatást, és esetleg részt is vegyen benne. Örömmel vesszük, ha az iskolák támogatják ezt a tevékenységet.

A rendezvénnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az EGSZB honlapján tesszük közzé. Ezért kérjük, hogy az érintett tanárok rendszeresen figyeljék ezt a honlapot.

2018. január közepéig a részt vevő iskolák kapnak egy nyitott kérdéseket tartalmazó munkadokumentumot, amely segítséget nyújt abban, hogy a diákok és tanáraik formába öntsék ötleteiket, és előkészítsék a brüsszeli vitát. A brüsszeli élő vitákra való felkészüléshez elengedhetetlen, hogy a diákok és a tanárok az osztályban megvitassák ezeket a kérdéseket, és igyekezzenek válaszokat találni rájuk.

 

5.             A brüsszeli rendezvény

5.1         Felelősség

A részt vevő iskolák, amelyeket a kísérő tanár képvisel, teljes körű felelősséget vállalnak diákjaikért és a tanárért azok brüsszeli tartózkodása idején, illetve az oda-vissza utazás alatt.

A diákoknak és a kísérő tanárnak magukkal kell vinniük a szükséges utazási okmányokat (azaz az érvényes útlevelet vagy személyi igazolványt).

Rendelkezniük kell továbbá európai egészségbiztosítási kártyával (melyet ingyenesen beszerezhetnek a helyi biztosítóktól és/vagy betegségbiztosítási alapoktól, illetve, ha a kártyát nem lehet időben kiállítani, egy ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatványt kaphatnak, lásd a részletesebb tájékoztatást itt: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559).

A tagjelölt országokból érkező diákoknak és tanároknak a saját nemzeti egészségügyi rendszerüknél vagy magánbiztosítójuknál kell tájékozódniuk afelől, hogy miként kaphatnak biztosítási fedezetet külföldre.

A részt vevő iskoláknak és/vagy a részt vevő diákok szüleinek utazási biztosítással kell rendelkezniük. Ezt maguk a résztvevők kell hogy fedezzék (egyes iskolák lehet, hogy rendelkeznek olyan biztosítással, amely kiterjed a külföldi iskolai kirándulásokra és/vagy elképzelhető, hogy valamilyen családi biztosítási kötvény érvényes a diákra). A részt vevő tanároknak is rendelkezniük kell utazási biztosítási fedezettel.

Az EGSZB minden diákot és tanárt biztosít olyan balesetek ellen, amelyek esetleg Belgiumban történnek a rendezvény idején.

Az alább ismertetett feltételek mellett az EGSZB megszervezi és fizeti a tagállamokból és tagjelölt országokból érkező diákok és kísérő tanár utazását és szállását.

5.2         A rendezvény lebonyolítása

A rendezvényre 2018. március 15–16-án kerül sor. A diákok 2018. március 15-én, csütörtökön érkeznek Brüsszelbe, és aznap este találkoznak a többi résztvevővel. 2018. március 17-én, szombaton indulnak haza.

A részt vevő iskolákat előzetesen tájékoztatjuk a rendezvény pontos programjáról.

Kérjük, hogy a március 16-i búcsúvacsorához a részt vevő iskolák javasoljanak valamilyen nemzeti kulturális hozzájárulást (lehet ez például néptánc és/vagy népzene).

5.3         Munkanyelvek

A munkacsoportok nyelve az angol, míg a plenáris üléseken angol és francia nyelvre és nyelvről biztosítunk tolmácsolást. Ahogy azt már korábban is hangsúlyoztuk, a munkacsoportokban folytatandó viták gördülékenysége érdekében elvárás, hogy a diákok és a kísérő tanárok megfelelően ki tudják fejezni magukat angolul. A tanároknak párhuzamos programokat szervezünk.

5.4         Költségek

Az EGSZB a diákok és tanáruk alábbi költségeit fedezi:

 • szállásköltségek Brüsszelben (2 éjszaka, reggelivel);
 • az utazók lakhely szerinti országa és Brüsszel közötti repülőút vagy vonatút költsége (beleértve adott esetben a csatlakozó repülőjáratokat vagy távolsági vasúti csatlakozásokat). Az utazásra repülőgépen vagy vonaton kerül sor, a résztvevők származási országának függvényében. A részt vevő iskolákat tájékoztatjuk a pontos útitervekről;
 • felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jegy- és szállodafoglalást, valamint a megfelelő számlák rendezését közvetlenül és kizárólag az EGSZB intézi saját utazási irodáján keresztül. Az EGSZB nem vállal anyagi felelősséget esetleges további éjszakákért és kifizetetlen számlákért;
 • közlekedés a brüsszeli repülőtér/pályaudvar és a szálloda között;
 • vacsora 2018. március 15-én, csütörtökön, ebéd és vacsora 2018. március 16-án, pénteken.

Fontos, hogy a résztvevők ügyeljenek arra, hogy Brüsszelbe jövet már jóval a menetrend szerinti indulási időpont előtt megérkezzenek a pályaudvarra/repülőtérre. Amennyiben a vis maior kivételével bármilyen egyéb okból lekésik vonatjukat/repülőjáratukat, az EGSZB nem nyújt semmilyen visszatérítést és/vagy kártérítést, és nem fedezi új menetjegyek megvásárlásának vagy a meglévő menetjegyek átszervezésének költségeit, illetve nem fedez szállásköltségeket vagy napidíjakat sem.

Megjegyzés: Az EGSZB nem fizeti/téríti meg a lakhelytől az indulási állomásra vagy repülőtérre (és vissza) való belföldi utazást. Ez azt jelenti, hogy a lakhelytől az indulási állomásra vagy repülőtérre (és vissza) való belföldi utazás költségeit a résztvevőknek kell fedezniük.

 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Általános tájékoztatást az EGSZB-ről intézményünk honlapján olvashat: www.eesc.europa.eu

A rendezvényről mindent megtudhat a YEYS honlapján: www.eesc.europa.eu/yeys2018

Kérdéseivel az EGSZB-s szervezőket is megkeresheti a következő e-mail címen: youreurope@eesc.europa.eu

A YEYS a Facebookon: www.facebook.com/youreuropeyoursay/

A YEYS a Twitteren: youreurope

A YEYS az Instagramon: youreurope

Hashtag: #YEYS2018

Downloads

YEYS 2018 RULES