Beidh an t-imeacht don aos óg, Leatsa an Eoraip, Abair leat 2022! (YEYS) ar siúl ar líne amháin an 31 Márta agus an 1 Aibreán 2022. ‘An Fhírinne faoi na Bréaga. An tAos Óg ag dul i ngleic leis an mBréagaisnéis’ is ea an t-ábhar a phléifidh na daltaí scoile.

Leanfaidh comhaltaí CESE de bheith ag tabhairt cuairteanna ar na scoileanna náisiúnta a roghnaíodh don tionscnamh go dtí an 25 Márta. Tá na daltaí scoile ag dúil go mór le bheith páirteach san imeacht an 31 Márta agus an 1 Aibreán. Labhróidh an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin, an Coimisinéir Jourová, leis na 99 ndalta scoile le linn dhúnadh an tseisiúin iomlánaigh don aos óg chun cluas éisteachta a thabhairt do mholtaí ón gcomhthionól don aos óg agus chun freagairt d’éilimh bheartais. Is féidir cuntais meán sóisialta YEYS a leanúint chun tuilleadh aiseolais a fháil ach cliceáil ar an nasc seo: https://www.facebook.cotm/youreuropeyoursay.

Tá an clár ar fáil ar líne. (ck)