EØSU lancerer webstedet civilsamfundet mod covid-19

Med den officielle lancering af et særligt afsnit på udvalgets websted ønsker Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) at vise, hvordan dets medlemmer i praksis har kastet sig ind i kampen mod coronaviruskrisen.

"Civil Society Against COVID-19" er et nyt særligt afsnit på EØSU's websted, hvor der er samlet mere end 50 beretninger om genopretning, solidaritet og konkrete tiltag over for coronavirusudbruddet. Webstedet lanceres den 2. juli 2020, og her beskrives der lokale initiativer, som EØSU-medlemmer via deres nationale organisationer har sat i gang i deres respektive medlemsstater for at håndtere den krise, som covid-19-pandemien har udløst.

Isabel Caño Aguilar, EØSU's næstformand for kommunikation, som står bag projektet, sagde: EØSU har fulgt pandemiens udvikling tæt og udtrykt stærk solidaritet med ofrene for coronavirus og deres familier. Det, vi nu gør, er, at vi viser vores medlemmers daglige engagement i den lokale indsats for at håndtere konsekvenserne.

I sin velkomst til læserne af det nye afsnit på webstedet forklarer hun nærmere: Dette websted beskriver det arbejde, som EØSU, dets medlemmer og de civilsamfundsorganisationer, det repræsenterer, har gjort for at komme igennem krisen og ruste sig til fremtiden. På vores hospitaler, i vores lande, byer og landdistrikter har mænd og kvinder – uden at gøre væsen af sig – arbejdet utrætteligt sammen for at overvinde denne krise. På den baggrund er det vigtigt at fremhæve, at det organiserede civilsamfund spiller en vigtig rolle i kampen mod pandemien og i arbejdet for at komme på fode igen bagefter.

EØSU-medlemmernes beretninger spænder vidt og omhandler arbejdstagere, virksomheder og social dialog, landbrug, sundhed, transport, miljø, forbrugere, lige rettigheder, de unge, familier og de ældre.

Alberto Mazzola fra Arbejdsgivergruppen fremhæver f.eks. den logistiske hjælp fra Italiens statsjernbaner Ferrovie dello Stato, som under hele krisen sørgede for minimumsdrift og gratis transport for sundhedspersonale.

Dorthe Andersen fra Arbejdstagergruppen beskriver, hvordan danske fagforeninger fik indgået en trepartsaftale med den danske regering om erhvervsuddannelse for unge.

Et medlem af Gruppen Diversitet Europa, Christiane Basset, etablerede via Frankrigs nationale sammenslutning af familieorganisationer (UNAF) en innovativ mæglingstjeneste for familieplejere, som under pandemien skulle håndtere et større antal konflikter.

På miniwebstedet er der også et afsnit kaldet "EESC prepares the future", hvor man kan finde alle de initiativer og tiltag, som EØSU har iværksat som reaktion på krisen. Det indeholder også en omtale af civilsolidaritetsprisen, der i andet halvår af 2020 vil blive uddelt én enkelt gang i stedet for EØSU's årlige civilsamfundspris.

Som et led i kampagnen "EuropaImodCovid19" vil EØSU's beretninger om lokale initiativer som reaktion på krisen blive delt med de øvrige EU-institutioner og lagt ud på det websted, som Europa-Parlamentet oprettede, da det tilbage i maj måned lancerede kampagnen som en hyldest til alle de europæere, der var aktive i kampen mod pandemien.

Downloads

CSAC