Платформа на гражданското общество „ЕС – Молдова“ - Related Events