European Year of Rail (2021) - Timeline

15Jul2020
23Jun2020

Проследете етапите на 2020/0035/COD

/

Първо четене

Европейски парламент

Становища

Предложение