Societății civile trebuie să i se acorde un rol activ în apărarea valorilor UE

Comitetul Economic și Social European și-a reafirmat angajamentul permanent de a colabora cu Comisia Europeană și cu alte instituții ale UE în ceea ce privește respectarea și punerea în aplicare a valorilor fundamentale ale UE, în special statul de drept, drepturile fundamentale și democrația.

În cadrul unei dezbateri pe tema valorilor europene cu comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, la sesiunea plenară din 10 iunie, CESE a solicitat consolidarea participării democratice a organizațiilor societății civile și a cetățenilor la nivelul UE, cu scopul de a extinde participarea lor dincolo de alegeri și de a mijloci un dialog civil constructiv. Membrii CESE au pus accentul și pe recunoașterea drepturilor sociale și economice ca drepturi fundamentale în UE.

La sesiunea plenară, CESE a prezentat și a adoptat avizele sale privind Planul de acțiune pentru democrația europeană și Noua strategie pentru punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale, în care și-a exprimat sprijinul în favoarea inițiativelor recente ale Comisiei menite să protejeze valorile democratice și drepturile cetățenilor în UE.

Președinta CESE, Christa Schweng, a declarat: „Valorile UE se confruntă peste tot cu provocări; ele nu pot fi considerate de la sine înțelese, nici măcar în țările cu tradiții democratice de lungă durată. Societatea civilă are multe așteptări de la răspunsul UE și vrea să fie implicată în mod activ în discuțiile de la nivel național și european referitoare la apărarea acestor valori.”

Dl Reynders a afirmat: „Multe dintre probleme vor necesita o abordare la nivelul întregii societăți și o cooperare internațională, într-un efort coordonat între guverne, societatea civilă, cercetători și verificatori de fapte, sectorul privat, mass-media și cetățeni. În acest sens, salut colaborarea fructuoasă cu Comitetul.”

În avizul privind strategia pentru punerea în aplicare a Cartei, CESE a solicitat măsuri de protecție și sprijin al organizațiilor societății civile, printre care un mecanism de alertă pentru identificarea și raportarea cazurilor de hărțuire. Comitetul a cerut ca partenerilor sociali să li se acorde un rol mai proeminent în promovarea și punerea în aplicare a drepturilor consacrate în Cartă.

În avizul său privind Planul de acțiune pentru democrația europeană, CESE a recomandat Comisiei să instituie un pilon specific pentru participarea societății civile și a partenerilor sociali și pentru promovarea democrației la locul de muncă. Și-a exprimat regretul cu privire la faptul că Planul de acțiune pentru democrația europeană nu a reușit să abordeze rolul important al dialogului social și al negocierii colective în reducerea inegalităților și în încurajarea europenilor să adopte idealurile democratice. (ll)