Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku (CMJR)

This page is also available in

Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku (CMJR) zostało utworzone w 1994 r., by wyposażyć EKES w elastyczną strukturę horyzontalną umożliwiającą:

  • analizę funkcjonowania jednolitego rynku,
  • rozpoznawanie problemów i przeszkód oraz
  • proponowanie rozwiązań.

W sprawach o szczególnym znaczeniu CMJR organizuje wysłuchania publiczne, by zasięgnąć opinii możliwie najszerszego spektrum organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W CMJR opracowano również, w ścisłej współpracy z Komisją, jedyną w swoim rodzaju bazę danych poświęconą europejskiej samoregulacji i współregulacji. Ułatwia ona wymianę informacji i określanie najlepszych praktyk.

Downloads

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Final report on NEM

Technical annex

Summary of national missions

Presentation of the SMO