Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) üdvözölte az Európai Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy harmonizálja a migránsok önkéntes visszatérését és származási országukba való visszailleszkedését szabályozó intézkedéseket, de fenntartásai vannak néhány javaslat megvalósíthatóságával kapcsolatban, és aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az önkéntes visszatérések a migránsok EU-ból való kiutasításává válhatnak.

Az EGSZB hangsúlyozta, hogy az önkéntes visszatérés az esetek többségében nem működött megfelelően, mivel a származási országok nem voltak megfelelően bevonva, és mivel a rendezetlen jogállású migránsok gyakran vonakodtak visszatérni.

Az EGSZB kifejtette álláspontját a szeptemberi plenáris ülésen elfogadott, Az önkéntes visszatérésre és a visszailleszkedésre vonatkozó uniós stratégia című véleményében, amelyben közelebbről is megvizsgálta azt a stratégiát, amely az új migrációs és menekültügyi paktum egyik fő célkitűzése.

Az EGSZB megismételte korábbi kritikai észrevételeit a paktummal kapcsolatban, amely a határon, illetve az önkéntes visszatérések vagy kitoloncolások esetében egyaránt szinte kizárólag az irreguláris tartózkodások elleni küzdelemre összpontosít, és nem kínál átfogó megközelítést a migrációnak a szabályos és biztonságos mobilitás előmozdításával történő kezelésére. Az EGSZB ezt stratégiai gyengeségnek tekinti az EU migrációs és menekültügyi politikájában.

„Még azelőtt kell megoldanunk a jogellenes helyzeteket, mielőtt azok bekövetkeznének. Ez azt jelenti, hogy biztonságos és hatékony módozatokat kell biztosítanunk az EU-ba való belépéshez. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor csökkenni fog az irreguláris érkezések száma” – véli a vélemény előadója, José Antonio Moreno Díaz.

A jelenlegi szétaprózott megközelítés számos hiányosságot mutat.

A származási országoknak felajánlott jelenlegi ösztönzők valójában eltántoríthatják őket attól, hogy megpróbálják csökkenteni a migrációs áramlatokat, mivel ezeket az ösztönzőket olyan programokon keresztül kínálják, amelyek irregulárisan tartózkodó személyekre irányulnak.
Az EGSZB-t rendkívüli aggodalommal tölti el a paktumnak az uniós külső határokról való önkéntes visszatérések felgyorsítására irányuló célkitűzése.

„Vajon ezek a gyorsított hazatérések ténylegesen önkéntesek, vagy valójában kitoloncolások? Tartunk attól, hogy az „önkéntes hazatérés” könnyen eufemizmussá válhat a kitoloncolásra vagy az olyan országoknak nyújtott anyagi ellentételezésre, amelyek fogadják a hazatérőket, anélkül, hogy figyelembe vennék kívánságaikat vagy – ami ennél is aggasztóbb – jogaikat – fűzte hozzá José Antonio Moreno Díaz.

Az EGSZB arra a következtetésre jutott, hogy a harmadik országokkal folytatott együttműködésnek minden tekintetben azon kell alapulnia, hogy az országok tiszteletben tartják a nemzetközi közjogot, valamint védik az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat.