Elérhető nyelvek:

Tisztelt Olvasóink!

Szeptemberben mindig úgy érzem, új év kezdődik. Sokkal inkább, mint januárban. Szeptemberben véget ér a nyári szünet, és újra kezdődnek a dolgos hétköznapok, az ülések, az utazás vagy az iskola. Ez az érzésem idén erősebb, mint valaha. Az átoltottsági arány reményt ad arra, hogy ismét szabadon utazhatunk régióinkban és kontinensünkön. Az új viselkedési és higiéniai előírások és szokások új kezdet lehetőségét ajánlják számunkra.

Rendezvények, időpontok

Megkérdeztük...

„Megkérdeztük...” rovatunkban EGSZB-tagokat kérünk meg arra, hogy válaszoljanak egy általunk különösen fontosnak tartott aktuális kérdésre.

Szeptemberi számunkban Alain Coheurt, az „Egységes piac, termelés és fogyasztás” (INT) szekció elnökét kértük meg, hogy ossza meg velünk gondolatait az iparstratégia kihívásairól.

 

 

„A zöld ipari stratégia mint az európai zöld megállapodás sarokköve”

„A 2020. évi új iparstratégia frissítése” című, május 5-én közzétett új ipari stratégia [COM(2021) 350 final] minden bizonnyal az EU előtt álló egyik legfontosabb kihívás. A tagállamok csak úgy küzdhetik le ezt a válságot, ha összehangoltan lépnek fel, senkit nem hagynak magára, valamint helyreállítják a vállalatok azon képességét, hogy hozzáadott értéket termeljenek, beruházzanak a fenntartható jövőbe, és fenntartsák a minőségi munkahelyeket és/vagy újakat hozzanak létre.

Meglepetésvendég

Minden hónapban szeretnénk megismertetni Önökkel egy olyan személyiséget, akinek munkája és elkötelezettsége mások számára példaként szolgál.

Szeptemberi számunk meghívott vendége Sébastien Maillard, a párizsi Jacques Delors Alapítvány igazgatója. Közös velünk „európai elkötelezettsége”, amely különösen fontos az Európa jövőjéről szóló vita időszakában. E vita csúcspontja a 2022 első felében esedékes francia elnökség lesz.

Sébastien Maillard: Micsoda? „Idetartozás”?

Az „idetartozás” az EU Tanácsának francia elnöksége által választott hármas jelszó utolsó eleme, melynek hallatán a legtöbb ember felvonja a szemöldökét. Miről is van szó? Arról a valamiről, amitől európainak érezzük magunkat, a tudatról, hogy erről a kontinensről származunk, azaz idetartozunk. Ezt sem elrendelni, sem pedig megvásárolni nem lehet. Franciaországnak azok a térségei, amelyek sokat köszönhetnek a „brüsszeli” támogatásoknak, nem feltétlenül Európa legelkötelezettebb támogatói. Ezt az egyéni, ugyanakkor kollektív érzést ugyanis szítani, táplálni és érlelni kell.

EGSZB-hírek

MI: A világ legjobb kutatóinak 18%-a európai, de csak 10%-uk dolgozik Európában

Jayant Narayan, a Világgazdasági Fórum munkatársa hívta fel a figyelmet erre az adatra az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság júliusi plenáris ülésén a mesterséges intelligenciáról (MI) folytatott vita során, és rámutatott arra, hogy versenyképessége érdekében Európának közép- és hosszú távú intézkedésekbe kell beruháznia ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia számára kedvező ökoszisztémát hozzon létre.

Frans Timmermans találkozója európai ifjúsági vezetőkkel az EGSZB-ben

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

„A fiatalok strukturált részvétele az éghajlattal és a fenntarthatósággal kapcsolatban az uniós döntéshozatali folyamatban” című véleményében az EGSZB javaslatot tett egy ifjúsági éghajlati és fenntarthatósági kerekasztal létrehozására, amelynek az EGSZB az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és ifjúsági szervezetekkel közösen adna otthont.

A gazdaság, a környezet és az emberek jólléte együtt jár a Covid19 utáni EU-ban

A gazdasági jólét, a környezetvédelem és az emberek jólléte együtt járhat – és együtt is kell járnia – egymással. Ez volt a legfontosabb üzenete Christa Schweng EGSZB-elnök felszólalásának az EGSZB 2021. július 7-i plenáris ülésén, „A mindenki javát szolgáló Covid utáni gazdaság – egy jólléti gazdaság felé?” témában tartott vita során.

Európa csak nyer a #NextGenerationEU stabil finanszírozásával

Egy jól működő finanszírozási stratégia kulcsfontosságú, ha az Európai Unió a nemzetközi tőkepiacokon akar pénzt szerezni a helyreállításhoz. A Judith Vorbach által kidolgozott és a júliusi plenáris ülésen elfogadott véleményében az EGSZB hangsúlyozza, hogy a NextGenerationEU zökkenőmentes végrehajtása szilárd és fenntartható finanszírozást, valamint megbízható kockázatkezelést és alacsony hitelfelvételi költségeket igényel.

Az európai gyermekek szegénységének felszámolásához az egész társadalomra kiterjedő megközelítésre van szükség

Az Európai Bizottság legújabb gyermekjogi kezdeményezései arra szólítják fel az európai és nemzeti politikai döntéshozókat, hogy az EU-ban felnövő valamennyi gyermek érdekeit tartsák szem előtt. A két kezdeményezés olyan ambiciózus és merész megközelítést alkalmaz annak érdekében, hogy minden egyes gyermek bármilyen megkülönböztetéstől mentesen élhesse életét, amely elnyerte az EGSZB támogatását.

Barangolás: az EGSZB az egész EU-ra kiterjedő egységes tarifaövezet létrehozását szorgalmazza

Mobiltelefon-használat helyi tarifákkal mindenütt az EU-ban – ezt szorgalmazza az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság az uniós barangolási szabályok javasolt felülvizsgálatáról szóló, nemrégiben elfogadott véleményében.

Az EGSZB támogatja a nyitott, fenntartható és határozott uniós kereskedelempolitikát

Az Európai Bizottság által elindított új kereskedelmi stratégia olyan szerepvállalási elveket vezet be, amelyek támogatni fogják az EU-t bel- és külpolitikai célkitűzéseinek elérésében. Emellett a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) modernizálása is kulcstényező lesz ahhoz, hogy a jövő generációi számára eredményeket lehessen elérni.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság örömmel fogadta az Argentin Gazdasági és Szociális Tanácsot első találkozójukon

Az Argentin Gazdasági és Szociális Tanács (Gszt) és az EGSZB első találkozóját a „Külkapcsolatok” szekció szervezte meg. Az ülést Christa Schweng, az EGSZB elnöke és Gustavo Beliz, az Argentin Gszt elnöke vezette.

A migráció külső dimenzióját be kell építeni az EU külpolitikájába

A migráció kezelése szempontjából kulcsfontosságú a származási és tranzitországokkal való tehetséggondozási partnerségek kiépítése. Európának át kell helyeznie a hangsúlyt a migrációs politika külső dimenziójára, azt egy szélesebb geopolitikai és geoökonómiai menetrend részévé kell tennie, és megfelelő helyet kell biztosítania számára a többi politikai terület mellett.

A munkáltatók és a szakszervezetek csatlakoznak az NGO-khoz: az éghajlatváltozásra való felkészülés sürgőssé vált

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó új uniós stratégia fontos lépés a klímasemlegesség és az éghajlatváltozással szembeni reziliencia 2050-ig történő eléréséhez. Az európai civil társadalom határozottan támogatja az Európai Bizottság elkötelezettségét az éghajlatváltozással szembeni ellenállóvá tételt, a rezilienciaépítést, a megelőzést és a felkészültséget célzó erőfeszítések fokozása iránt.

Valósítsuk meg a multimodális árufuvarozást!

Az EGSZB szorgalmazza a polgári, a védelmi és az űripar közötti uniós szinergiák mielőbbi megteremtését

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) üdvözli a polgári, a védelmi és az űripar közötti szinergiákra vonatkozó uniós cselekvési tervet, amelynek segítségével fokozható Európa stratégiai autonómiája és technológiai szuverenitása, javítható a polgárok biztonsága, valamint fellendíthető a versenyképesség, a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás. Az EGSZB ezért a tervben felvázolt 11 intézkedés gyors, határozott és ambiciózus végrehajtását szorgalmazza.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

Az EGSZB Munkáltatók csoportja egy a vidék digitalizációját célzó jogszabály kidolgozását szorgalmazza

Az EGSZB Munkáltatók csoportjának cikke

Júliusi rendkívüli ülésén a Munkáltatók csoportja sürgette Janusz Wojciechowski mezőgazdasági biztost, hogy tegyen javaslatot a vidék digitalizációját célzó jogszabályra.

Ez elősegítené a digitális technológiák fejlesztését a mezőgazdaságban és a vidéki területeken, javítva ezzel a közös agrárpolitika eredményességét és támogatva a zöld megállapodást és „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiát.

Konferencia Európa jövőjéről: remények és félelmek az esetleg túl rövid jövővel kapcsolatban

Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke

Az Európa jövőjéről szóló konferencia igazán különleges alkalom, kulcsfontosságú lépés a várva várt tényleges európai közélet megteremtésében. Ahhoz, hogy ez sikerrel megvalósuljon, meg kell tudni szólítani az embereket, össze kell fogni a civil társadalommal, a szakszervezetekkel és az üzleti szervezetekkel. A megvitatandó kérdések – az európai demokráciától a társadalmi igazságosságig, a munkahelyektől a környezetvédelemig, a migrációtól az éghajlatváltozásig – kontinensünk és országaink aktuális és jövőbeli kihívásait jelentik.

A bank- és és pénzügyek kulcsfontosságúak a Covid19 utáni fenntartható újjáépítéshez és helyreállításhoz

Az EGSZB Sokféleség Európája csoportjának cikke

Mairead McGuinness biztos csatlakozott a Sokféleség Európája csoport legutóbbi rendkívüli üléséhez, hogy megvitassák a pénzügyi és banki tevékenységek európai helyreállításban betöltött szerepét.

Üdvözlőbeszédében Séamus Boland, a Sokféleség Európája csoport elnöke azt javasolta, hogy vizsgálják meg, hogy a hagyományos és az alternatív bankrendszerek milyen szerepet játszhatnak a pénzügyi helyreállításban, különösen a kisebb, szociális szemléletű vállalkozások, a szociális gazdaság és a kkv-k tekintetében. A csoportelnök szerint váltásra van szükség a pénzügyi és banki rendszerekben, hogy azok jobban figyelembe vegyék a polgárok döntéseit és preferenciáit.

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

Új kiadvány: Az európai politika alakítása – friss EGSZB-s eredmények – 2021. évi kiadás

Az EGSZB a világjárvány kezdete óta aktív szerepet játszik a Covid19 eseti kezelésével és a válság leküzdésével kapcsolatos szakpolitikai intézkedések kialakításában. Ezzel párhuzamosan az EGSZB – továbbra is hosszú távú és jövőbe tekintő megközelítést követve – azon dolgozik, hogy felkészítse a gazdaságokat és társadalmakat a Covid19 utáni helyzetre. A kiadvány konkrét példákat mutat be azokból az újabb keletű EGSZB-s tevékenységekből és kezdeményezésekből, amelyek valódi hatást értek el és hozzájárultak az európai politika alakításához.

A kiadvány hat nyelven (EN, FR, DE, IT, ES és PL) elérhető az EGSZB honlapján: https://www.eesc.europa.eu/hu/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Nyomtatott formában a vipcese@eesc.europa.eu címen rendelhető meg. (fgr)