A szekciók hozzájárulásai

Az ECO szekció arra figyelmeztet, hogy az uniós tagállamokra gyakorolt hatások aszimmetrikusak lesznek, ezért szolidaritást és közös európai válaszlépésBővebben

Az ECO szekció arra figyelmeztet, hogy az uniós tagállamokra gyakorolt hatások aszimmetrikusak lesznek, ezért szolidaritást és közös európai válaszlépéseket szorgalmaz a gazdasági és társadalmi nehézségek enyhítése, valamint a méltányosság európai polgárok és vállalatok számára történő biztosítása érdekében.
Noha az ukrajnai háború és az orosz agresszióra válaszul bevezetett szankciók kedvezőtlen hatásait nehéz teljes terjedelmében megbecsülni, az európai gazdasági és pénzügyi rendszert nem fogják érintetlenül hagyni ezek a fejlemények. Továbbá, mivel az uniós tagállamokra gyakorolt hatások aszimmetrikusak lesznek, kulcsfontosságú lesz a szolidaritás és a gazdasági és társadalmi nehézségek enyhítése érdekében adott közös európai válasz. Az uniós gazdaságpolitika legfőbb prioritásának a következő néhány évben is azt kell tekinteni, hogy az európai gazdaságot a növekedés, a foglalkoztatás, a kohézió és a tartós konvergencia pályájára állítsák, valamint jólétet és méltányosságot biztosítsanak az európai polgárok és vállalkozások számára.

Elrejtés

Az INT szekció megítélése szerint az ukrán válság arra hívja fel a figyelmet, hogy le kell bontani bizonyos akadályokat, és meg kell erősíteni a belső piacot és annak működését.

Az IBővebben

Az INT szekció megítélése szerint az ukrán válság arra hívja fel a figyelmet, hogy le kell bontani bizonyos akadályokat, és meg kell erősíteni a belső piacot és annak működését.

Az INT szekció megítélése szerint az ukrán válság arra hívja fel a figyelmet, hogy le kell bontani bizonyos akadályokat, és meg kell erősíteni a belső piacot és annak működését. Fel kell gyorsítanunk az európai stratégiai autonómia kialakítását. Európának meg kell erősítenie egységét és eltökéltségét, és gazdasági és energetikai szempontból önállóbb, szuverénebb hatalommá kell válnia. Ezzel összefüggésben új ellátási piacokat kell keresnünk, hogy függetlenedjünk Oroszországtól, Kínától és az Egyesült Államoktól. A tagállamok által használt energiaforrásokat is diverzifikálnunk kell.

Az INT szekció kitart amellett, hogy a szankciók által érintett európai vállalkozások veszteségeit kompenzálnunk kell. Meg kell védenünk vállalkozásainkat: a legtöbb vállalkozás sérülten, csökkenő forgalommal, a pénzforgalom kiesésével, megnövekedett adóssággal került ki a világjárványból, most pedig a háború és a szankciók miatt küzd ellátási problémákkal.

Emellett meg kell őriznünk a munkahelyeket is, és meg kell könnyítenünk a menekültek munkaerőpiaci integrációját. E tekintetben nagy lehetőségek rejlenek a szociális gazdaságban, amely segíthet a menekültek integrációjában, mivel ez a gazdasági modell válságos időszakokban nagyon reziliensnek bizonyult, és arról ismert, hogy a minőségi munkahelyeket teremt azzal a céllal, hogy senki ne maradjon ki.

Elrejtés

A TEN szekció minden olyan diplomáciai és humanitárius intézkedés meghozatalát sürgeti, amely támogathatja az ukrán népet abban, hogy továbbra is hozzáférjen az alapvető szolgáltBővebben

A TEN szekció minden olyan diplomáciai és humanitárius intézkedés meghozatalát sürgeti, amely támogathatja az ukrán népet abban, hogy továbbra is hozzáférjen az alapvető szolgáltatásokhoz, így a vízhez és a villamos energiához. Aggodalmát fejezi ki a nukleáris biztonsággal kapcsolatban, felhívja a figyelmet a közlekedési ágazat jelentős részeit érintő vészhelyzetre, valamint az energiaforrások diverzifikálására és az energiaellátás biztonságának és fenntarthatóságának Unión belüli biztosítására irányuló életképes terv kidolgozását szorgalmazza.

A TEN szekció 2022. március 10-én vitát tartott az ukrajnai háborúról és annak TEN szekció munkáját érintő következményeiről. A vitában két előadó vett részt:

•    Dr. Hetesi Zsolt, a magyar Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa és energetikai kérdésekkel foglalkozó szakértő az ukrajnai háború energiabiztonságot és energiaárakat érintő következményeiről tartott előadást.
•    Szerhij Prokopenko ukrajnai fiatal innovációs és vállalkozási szakember, tanácsadó, az „új gazdaság” kutatója, aki az ukrajnai Harkiv közelében él, szemtanúja az országban kialakult drámai helyzetnek, és beszámolt a várost ért támadásokról.

A TEN szekció a vita során a következő kulcsfontosságú elemeket emelte ki:

A TEN szekció minden olyan diplomáciai és humanitárius intézkedés meghozatalát sürgeti, amely támogathatja az ukrán népet abban, hogy továbbra is hozzáférhessen az alapvető szolgáltatásokhoz, így kiváltképp a vízhez és a villamos energiához. Az Európába érkező menekülteket megfelelően támogatni kell, és minden szükséges intézkedést el kell fogadni annak érdekében, hogy a befogadó országokban megfelelő lakhatást és infrastruktúrát biztosítsanak a menekültek számára.

Az atomerőművek elfoglalása nukleáris biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat vet fel, amelyek nemcsak a helyi lakosságot, hanem egész Európát érintik. A TEN szekció teljes körű együttműködést kér minden érintett szereplővel és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel a helyzet figyelemmel kísérése és a radioaktív anyagok esetleges kiszabadulásának megelőzése érdekében.

Az ukrajnai helyzet a már egyébként is sürgős fellépést igénylő energiaválságra is kihat. A válság tagállami gazdaságokra gyakorolt negatív hatásainak leküzdése érdekében konkrét lépéseket kell tenni a stratégiai autonómia előmozdítása, és ezáltal az energiafüggőség csökkentése céljából. A TEN ezért a tagállamok energiamixében szereplő energiaforrások diverzifikálására irányuló életképes terv kidolgozását szorgalmazza.

Az energiaellátás biztonsága és fenntarthatósága hosszú távon csak a karbonszegény vagy szén-dioxid-mentes energiaforrások használatának fokozásával valósítható meg maradéktalanul. Az EU energiarendszerének rugalmas és fenntartható jövője érdekében a TEN szekció támogatja az új tiszta technológiák fejlesztését célzó kutatási beruházások felgyorsítását.

A TEN szekció aggasztónak tartja a közlekedési ágazat jelentős részét érintő vészhelyzetet, amelyet a rendkívül magas üzemanyag- és villamosenergia-költségek idéztek elő. E költségek már az ukrajnai háború kitörése előtt is magasak voltak, a háború kitörése óta pedig eddig soha nem látott szintet értek el, és emiatt számos vállalatot a csőd veszélye fenyeget.

A TEN szekció ezért arra kéri az Európai Bizottságot, hogy a „REPowerEU: Közös európai fellépés a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiáért” című közleményében említett ideiglenes válságkeret kidolgozása során fordítson kellő figyelmet a közlekedési ágazatban zajló, sürgős fellépést igénylő válságra

Elrejtés

A SOC szekció hosszú távú és teljes körű támogatást ígér az ukrán menekülteknek, és elismerését fejezi ki a civil társadalmi szervezetek által tanúsított szolidaritásért és az orosz agresszió kezdeBővebben

A SOC szekció hosszú távú és teljes körű támogatást ígér az ukrán menekülteknek, és elismerését fejezi ki a civil társadalmi szervezetek által tanúsított szolidaritásért és az orosz agresszió kezdete óta tartó szüntelen tevékenységükért.

Kitart amellett, hogy az ukrajnai háború elől menekülő valamennyi menekültnek – állampolgárságától függetlenül – védelmet és megfelelő infrastruktúrához való hozzáférést kell biztosítani, valamint a veszélyeztetett csoportok, különösen a nők, gyermekek, az idősek és a fogyatékossággal élő személyek szükségleteit megfelelően kezelni kell. A civil társadalom számos országban egyik napról a másikra mozgásba lendült, és együttműködik a hatóságokkal, hogy segítséget nyújtson a háború elől menekülő ukránoknak.

Az Uniónak pénzügyi támogatást kell nyújtania mind az Ukrajnával szomszédos országoknak, hogy segítse őket a példátlan menekültáradat kezelésében, mind pedig a civil társadalomnak, hogy az betölthesse létfontosságú szerepét a humanitárius segélyek nyújtása és az integrációs intézkedések biztosítása terén.

Elrejtés

NAT szekció: az ukrajnai háborúról és a humanitárius, gazdasági, technikai és környezetvédelmi segítségnyújtás szükségességéről.

Bővebben

NAT szekció: az ukrajnai háborúról és a humanitárius, gazdasági, technikai és környezetvédelmi segítségnyújtás szükségességéről.

Segítségnyújtás Ukrajnának (gazdasági, technikai, humanitárius, energetikai, biztonsággal kapcsolatos stb. segítségnyújtás)

 • A kormányoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy biztosítsák az ukrán lakosság élelmiszer-ellátását és biztosítsák számukra az élelmiszer-biztonságot, mégpedig élelmiszert és tiszta vizet kell juttatni a háborús övezetekbe, valamint fokozni kell a szociális védelmet, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket megvédjék az emelkedő élelmiszerárakkal szemben.
 • Az EGSZB üdvözli, hogy az EU már aktiválta az uniós polgári védelmi mechanizmust, és logisztikai központokat hozott létre a szomszédos országokban, hogy segélyeket juttassanak Ukrajnába.
 • A civil társadalmi szervezetek, köztük a mezőgazdasági termelők egyesületei Európa-szerte szintén mozgósítják erőiket, hogy élelmiszer-adományokat küldjenek az ukrán lakosságnak. E tekintetben fontos szerepet játszanak az élelmiszerbankok.

A háború és az e területeken hozott uniós intézkedések Uniót érintő lehetséges következményei

 • Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendje elsősorban a béke és a biztonság programja. A háború hatásainak kezelése nem mehet az éghajlat-politikai intézkedések és a fenntarthatóság rovására. Egy ambiciózus európai zöld megállapodással kell haladnunk a menetrend megvalósítása felé, különösen az éghajlati vészhelyzet szörnyű következményeire vonatkozó figyelmeztetések után, amelyeket a legutóbbi IPCC-jelentés fogalmazott meg. Nem halogathatjuk a fenntarthatóság és klímasemlegesség felé elvezető szükséges lépéseket; csak kivételes eltérések engedélyezhetők korlátozott időre.
 • Az EU nagymértékben támaszkodik a két háborúban álló országra, ahonnan gabonát és műtrágyát importál, valamint jelentős mennyiségben exportál baromfi- és sertéshúst Ukrajnába, ugyanakkor Oroszország továbbra is az EU hatodik legnagyobb kereskedelmi partnere. A konfliktus tehát elkerülhetetlenül súlyos következményekkel jár az EU agrár-élelmiszeripari ágazatára nézve. A műtrágya, az energia és az állati takarmány terén tapasztalható hatalmas áremelkedés által közvetlenül érintett gazdálkodók helyzete – amely már az elmúlt hónapokban is aggasztó volt – nem fog javulni, és további támogatásra lesz szükség.
 • Az EGSZB úgy véli, hogy jóllehet az élelmezésbiztonság kérdése nem jelent közvetlen problémát az EU számára, az Ukrajnából és Oroszországból származó uniós gabona-, takarmány- és műtrágya-behozatal nagy arányának meg kell erősítenie az EU az iránti elkötelezettségét, hogy fenntartható élelmiszerrendszerekről gondoskodik, ugyanakkor garantálja, hogy a jó minőségű élelmiszerek mindenki számára megfizethetőek legyenek.
 • A válságnak lehetőségként kell szolgálnia arra, hogy az EU csökkentse a behozott fosszilis tüzelőanyagoktól, alapanyagoktól és műtrágyáktól való függőségét, védje stratégiai jelentőségű élelmiszeripari eszközeit, valamint biztosítsa a méltányos, egészséges, fenntartható és reziliens élelmiszer-ellátást. E függőség az elmúlt évek politikai kudarcainak és tétlenségének eredménye. Az Uniónak most az uniós élelmiszerrendszerek nyitott stratégiai autonómiájára kell törekednie, valamint fel kell gyorsítania a megújuló energiaforrásokra való átállást és az energiahatékonyság javítását.
 • Az EGSZB úgy véli, hogy a konfliktus okozta környezeti hatások (bombázások, különösen az olaj-/gázszivárgásokkal, a vegyi üzemekkel és az atomerőművekkel összefüggésben) mind az ukrán, mind az uniós lakosság számára komoly aggodalomra adnak okot. Az Uniónak segítenie kell kivédeni és helyreállítani a háború okozta környezeti károkat, valamint büntetést kiszabni a környezeti bűncselekményekért, mivel ezek elkerülhetetlenül hosszú távú következményekkel járnak.

 

 

Elrejtés

A REX szekció március 9-én tartott délutáni ülését egy Ukrajnáról szóló vitának szentelte, amelyen az EU–Ukrajna civil társadalmi platform három ukrán tagja vett részt:

 1. AlBővebben

A REX szekció március 9-én tartott délutáni ülését egy Ukrajnáról szóló vitának szentelte, amelyen az EU–Ukrajna civil társadalmi platform három ukrán tagja vett részt:

 1. Alekszander Subin, Ukrajnai Szakszervezetek Szövetsége
 2. Olena Pavlenkó, DiXi Csoport, a kijevi nyilatkozat aláírója
 3. Vaszil Andrejev, Ukrajna Építőipari és Építőanyag-ipari Dolgozóinak Szakszervezete

A három ukrán résztvevő négy fő kérést terjesztett elő:

 1. folyamatos támogatás és segítségnyújtás az ukránoknak Ukrajnában és Ukrajnán kívül egyaránt
 2. Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának támogatása
 3. repüléstilalmi övezet Ukrajna felett
 4. az EU orosz önkényuralmi rendszertől való energiafüggőségének jelentős csökkentése

A kérések előterjesztését követő vita során a „Külkapcsolatok” szekció tagjai egyetértettek abban, hogy a következő területeken konkrét intézkedéseket kell hozni:

1) Támogatás és szolidaritás Ukrajnával és az ukrán néppel

 • Humanitárius segélyek szervezése a tagszervezeteken keresztül az ukrán nép legsürgetőbb szükségleteinek megfelelően
 • Folyamatos együttműködés az ukrán civil társadalommal olyan jól bevált csatornákon keresztül, mint az EU–Ukrajna civil társadalmi platform, valamint kétoldalú kapcsolatokon keresztül, az ukrán társadalom aktuális szükségleteinek jobb kielégítése érdekében

2) Szankciók és Oroszország további elszigetelése

 • Az Oroszországi Föderáció Civil Kamarájával való együttműködés felfüggesztése
 • Kiállás a rezsimhez kötődő orosz civil szervezetek nemzetközi hálózatokban való tagságának megszüntetése mellett
 • A Kreml propagandája elleni küzdelem érdekében elindítandó, dezinformációval kapcsolatos globális kezdeményezésre irányuló javaslat kidolgozása

3) Stratégiai autonómia és védelem

 • A zöld megállapodás felülvizsgálata és az energiaforrások tagállamokon belüli diverzifikálása
 • Egy közös és hatékony védelmi stratégia végrehajtásának szorgalmazása
 • A transzatlanti szövetség megerősítése
Elrejtés

CCMI: az ukrajnai orosz invázió több stratégiai iparágat, köztük a védelmi ágazatot és a mikrocsipgyártást érintő következményeiről.
Az orosz invázió és az Oroszországgal és FehéroroszországBővebben

CCMI: az ukrajnai orosz invázió több stratégiai iparágat, köztük a védelmi ágazatot és a mikrocsipgyártást érintő következményeiről.
Az orosz invázió és az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben bevezetett szankciók súlyosan fognak érinteni számos iparágat. Oroszország és Ukrajna jelentős súlyt képvisel az Unióba irányuló importban, nemcsak az energia, hanem a fémek, például a nikkel, a réz és a vas, valamint az olyan alapvető nyersanyagok, mint a neon, a palládium, a titán és a platina esetében is. Ezek számos stratégiai iparág, köztük a védelmi ipar és a mikrocsipgyártás számára is kritikus fontosságúak.
A CCMI úgy véli, hogy az Uniónak tovább kell munkálkodnia az ipari ökoszisztémák zöld és digitális átállásával kapcsolatos kettős célkitűzés megvalósításán. Ez csökkenteni fogja az EU energia- és nyersanyagimporttól való függőségét, valamint a digitális tér sebezhetőségét. A CCMI úgy véli továbbá, hogy az Uniónak fel kell gyorsítania a nyitott stratégiai autonómiára irányuló erőfeszítéseit. Ez lehetővé fogja tenni, hogy az EU mind gazdaságilag, mind geopolitikailag erősebbé váljon.

Elrejtés