Doprinos EGSO-a programu rada Europske komisije za 2021. – Prvi korak prema održivijem i pravednijem društvu

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) na srpanjskom je plenarnom zasjedanju usvojio rezoluciju o svojem doprinosu programu rada Europske komisije za 2021. godinu. U dokumentu se pozdravlja prijedlog Europske komisije za prevladavanje krize uzrokovane COVID-om 19 te se sljedeća godina vidi kao prilika za restrukturiranje i poboljšanje gospodarstva i društva EU-a.

EGSO u svojoj rezoluciji pozdravlja i u potpunosti podupire plan Next Generation EU (EU sljedeće generacije) i ukupni proračun EU-a za razdoblje od 2021. do 2027., koje je predložila Europska komisija, te izražava nadu da će se iznesene smjernice „u potpunosti i konkretno razraditi“ u programu rada Komisije za 2021. godinu.

Odbor je iznio konkretne prijedloge za program rada za 2021. godinu, koji prate glavne prioritete Komisije.

Članovi i članice EGSO-a smatraju da program rada treba usmjeriti na „restrukturiranje i poboljšanje našeg gospodarstva i društva“ i temeljiti ga na sljedećim načelima: „zaštiti ljudskih i socijalnih prava, demokratskim vrijednostima i vladavini prava, oslobađanju punog potencijala jedinstvenog tržišta, ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, stvaranju kružnog gospodarstva i postizanju klimatske neutralnosti u EU-u najkasnije do 2050. te osiguranju dobrog upravljanja i demokratske odgovornosti.“