Osallistava demokratia

This page is also available in

Displaying 21 - 30 of 83

Pages

09/11/2021
News

At a conference, organised by the Diversity Europe Group of the EESC in partnership with Civil Society Europe and with the support of the EESC's Liaison Group and Associational Life Category, Civil Society Organisations (CSOs) and their umbrella organisations reiterated their call for an EU Civil Society Strategy and a European Statute for Associations. Appropriate follow-up to the Conference on the Future of Europe and a regular and structured dialogue with CSOs were considered key aspects to rebuilding citizens' trust in politics and strengthening European democracy.

25/03/2023
Press Release
Reference number: 
16/2023

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) isännöi 23.–24. maaliskuuta 14. ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaa, joka toi Brysseliin 105 opiskelijaa 35 koulusta EU:n 27 jäsenvaltiosta ja seitsemästä ehdokasmaasta. Lukuisat yhteiskunnalliset ja taloudelliset haasteet, kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen sekä rauhaan ja perusoikeuksiin kohdistuvat uhat huomioon ottaen tämänvuotisen konferenssin aiheeksi oli valittu nuorten demokratiavuoropuhelut.

23/03/2023
Press Release
Reference number: 
15/2023

On 23 March, the European Economic and Social Committee (EESC) held a plenary debate and adopted a resolution entitled "United for Democracy" with concrete proposals to strengthen democracies and democratic values across the European Union. Policymakers, experts, and organised civil society representatives agreed that civic education, better funding to social partners and a focus on the local dimension, are key to democracy in Europe.

Pages