Yllätysvieras

Esittelemme joka kuukausi Yllätysvieras-kolumnissamme huomionarvoisen henkilön, jonka antaumuksellinen työskentely käy innoitukseksi muille.

Tammikuun yllätysvieraitamme ovat Brysselissä vuonna 2005 perustetun taloustieteen alaan erikoistuneen eurooppalaisen Bruegel-ajatushautomon apulaisjohtaja Maria Demertzis ja Pariisissa sijaitsevan Robert Schuman -säätiön puheenjohtaja Jean-Dominique Giuliani. Vuonna 1991 Berliinin muurin murtumisen jälkeen perustettu säätiö pyrkii toiminnallaan edistämään EU:n yhdentymistä. Vieraamme kuvailevat panoksia ja haasteita, joita liittyy Ranskan puheenjohtajakauteen Euroopan unionin kehityksen kannalta ratkaisevassa vaiheessa.

Maria Demertzis on Bruegel-ajatushautomon apulaisjohtaja. Hän on työskennellyt aiemmin Euroopan komissiossa ja Alankomaiden keskuspankin tutkimusyksikössä. Lisäksi hän on työskennellyt Yhdysvalloissa sijaitsevassa Harvard Kennedy School of Government -korkeakoulussa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevassa Strathclyden yliopistossa, jossa hän väitteli taloustieteen tohtoriksi. Hän on julkaissut lukuisia artikkeleita kansainvälisissä yliopistojulkaisuissa ja osallistunut säännöllisesti Euroopan komission ja Alankomaiden keskuspankin toimintapolitiikkojen laatimiseen.

Jean-Dominique Giuliani on toiminut Robert Schuman -säätiön puheenjohtajana vuodesta 2000. Hän on Euroopan komission entinen erityisneuvonantaja ja toiminut ylimmän hallintotuomioistuimen jäsenenä esittelijäneuvoksen (maître des requêtes) tehtävässä, Ranskan senaatin puhemiehen René Monoryn kabinetin päällikkönä (1992–1998), johtajana Taylor Nelson Sofres -konsernin johtokunnassa (1998–2001) ja Institut libre d’étude des relations internationales (ILERI) -instituutin puheenjohtajana (2019–2021). Jean-Dominique Giuliani on perustanut J-DG.com – International Consultants -konsulttiyhtiön ja on myös ARTE France -televisiokanavan hallintoneuvoston jäsen. Hän on kirjoittanut lukuisia Euroopan unionia käsitteleviä teoksia, kuten ”La grande bascule – Le XXIe siècle européen” (2019), ja toimii ”Atlas permanent de l’Union européenne” -hakuteoksen (2021) laadintatyön yhteisjohtoon liittyvissä tehtävissä. Hän on toiminut eri tiedotusvälineissä kolumnistina ja kirjoittaa niihin säännöllisesti artikkeleita, ja häneltä pyydetään yhtenä merkittävimmistä EU-asiantuntijoista usein kannanottoja Ranskassa ja ulkomailla. (ehp)