#YEYS2022-tapahtuma: Nuoret eurooppalaiset keskustelevat disinformaatiosta ja kertovat mielipiteensä varapuheenjohtaja Jouroválle

Toisen asteen opiskelijat kaikkialta Euroopasta esittivät kahdeksan konkreettista ehdotusta arvoista ja avoimuudesta vastaavalle Euroopan komission varapuheenjohtajalle Věra Jouroválle. Opiskelijat ottivat osaa virtuaaliseen nuorisotapahtumaan ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” (YEYS2022), jonka otsikkona oli ”Totuus valheista – nuoret haastavat disinformaation”. ETSK järjesti tapahtuman 31. maaliskuuta – 1. huhtikuuta 2022. 

Kaksi päivää kestäneiden vilkkaiden virtuaalikeskustelujen jälkeen 99 iältään 16–18-vuotiasta opiskelijaa, jotka osallistuivat #YEYS2022-tapahtumaan, laativat erityisiä suosituksia, jotka he esittivät varapuheenjohtaja Věra Jouroválle ja joista he keskustelivat tämän kanssa.

”Koulutus on avainasemassa lisättäessä yhteiskuntamme sietokykyä disinformaatiota ja valeuutisia vastaan”, Věra Jourová totesi Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi 2022 -tapahtuman päätöspuheenvuorossa. Varapuheenjohtaja Jourová käsitteli perusteellisesti kaikkia suosituksia ja keskusteli jokaisesta niistä erikseen opiskelijoiden kanssa. ”Disinformaatio on uhka yhteiskunnalle etenkin sota-aikana. Meidän on puututtava siihen säilyttäen samalla sananvapaus”, hän totesi. 

#YEYS2022-tapahtuman tavoitteena oli lisätä tietoisuutta disinformaation vaaroista ja kannustaa osallistujia toimimaan aktiivisemmin valeuutisten torjunnassa. Tapahtumassa nuoria harjoitettiin havaitsemaan disinformaatio helposti ja torjumaan sitä. He työskentelivät pienissä ryhmissä ja erilaisissa työpajoissa ja kehittivät disinformaatiokampanjan, johon puututtiin myöhemmin vahvalla vastainformaatiokampanjalla.   

Opiskelijoille pitämässään avauspuheenvuorossa ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng totesi: ”Valeuutisia levitetään jatkuvasti ja niillä pyritään heikentämään eurooppalaisia arvoja ja demokratiaa. #YEYS2022-tapahtuma tarjoaa nuorille tilaisuuden kehittää kriittistä ajattelua ja oppia lisää disinformaation torjuntakeinoista. Nuoret ovat avainasemassa rakentamassa parempaa tulevaisuutta Euroopalle.”

Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Cillian Lohan päätti tapahtuman sanoen: ”Kansalaisyhteiskunnan edustajina haluaisimme tavata nuoria useammin, hyödyntää heidän ennakkoluulottomia lähestymistapojaan ja yhdistää huolenaiheemme heidän mielikuvitukseensa ja näkemykseensä tulevaisuudesta.” 

Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi 2022 – YEYS2022-tapahtuma – on mainittu yhtenä Euroopan nuorison teemavuoden 2022 tärkeimmistä tapahtumista.

Lisätietoa vuoden 2022 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumasta on saatavilla tapahtuman virallisilla verkkosivuilla. (ks)