Yllätysvieras

Esittelemme joka kuukausi uuden yllätysvieraan. Vieraat ovat tiedotusvälineistä tunnettuja eurooppalaisia vaikuttajia. He jakavat kanssamme ajatuksiaan maailmanmenosta, avaavat meille uusia näköaloja innostavasti ja antavat meille ajantasaista tietoa.

Yllätysvieraamme on Euroopan parlamentin jäsen Danuta Hübner. Hänen hyvin vaiheikkaan ammattiuransa johtolankana ovat olleet kansainväliset ja eurooppalaiset teemat.

Puolassa Danuta Hübneriä kutsuttiin rouva Euroopaksi, koska hän oli yksi tärkeimmistä vaikuttajista Puolan liittyessä Euroopan unioniin. Vuosina 2001–2004 hän oli Eurooppa-asioista vastaava ministeri. Vuonna 2004 hänestä tuli ensimmäinen puolalainen Euroopan komission jäsen, jonka vastuualueena oli aluksi kansainvälinen kauppa ja sen jälkeen aluepolitiikka Romano Prodin ja José Manuel Barroson johtamissa komissioissa (2004–2009).

Tultuaan valituksi Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 hänestä tuli Euroopan kansanpuolueen ryhmän jäsen ja aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja. Hänet valittiin uudelleen Euroopan parlamenttiin kaudelle 2014–2019, ja hänestä tuli perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtaja.

Vuonna 2019 hänet valittiin kolmatta kertaa parlamentin jäseneksi, ja tätä nykyä hän kuuluu kansainvälisen kaupan valiokuntaan, talous- ja raha-asioiden valiokuntaan sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaan, jossa hän toimii EPP:n koordinaattorina. Hän on ollut Euroopan parlamentin brexit-ohjausryhmän jäsen ja toimii tällä hetkellä erosopimuksen täytäntöönpanoa käsittelevän seurantaryhmän puheenjohtajana.