Gruppen Diversitet Europa

This page is also available in

Tilstedeværelsen af Gruppen Diversitet Europa (Gruppe III) ved siden af Arbejdsgivergruppen og Arbejdstagergruppen gør EØSU til en dynamisk kraft og et fuldt ud repræsentativt talerør for de forskellige sociale, erhvervsmæssige, økonomiske og kulturelle organisationer, der udgør civilsamfundet i medlemsstaterne. I overensstemmelse med de ændringer, der blev indført i den nye Lissabontraktat, er Gruppe III sammensat af "organisationer for andre aktører, der er repræsentative for civilsamfundet, navnlig på det socioøkonomiske, borgerretlige, faglige og kulturelle område".

Den brede vifte af kategorier er et særligt træk, der skaber Gruppe III's identitet. Dens medlemmer kommer fra landbrugsorganisationer, små virksomheder, håndværkssektoren, de liberale erhverv, aktører inden for socialøkonomien (gensidige foreninger, kooperativer, stiftelser og nonprofitorganisationer), forbrugerorganisationer, miljøorganisationer, familieorganisationer, kvinde- og ligestillingsorganisationer, ungdomsorganisationer, organisationer, der beskæftiger sig med dårligt stillede grupper, minoritetsgrupper og personer med handicap, samt velgørenhedsorganisationer og organisationer inden for medicin, jura, forskning og den akademiske verden.

Det fælles mål er at opnå et reelt økonomisk, socialt og deltagelsesbaseret demokrati i EU. Faktisk er Gruppe III's motto "at opnå reelt deltagelsesdemokrati i EU gennem civil dialog", og de etiske normer, der danner grundlag for dens aktiviteter, hviler på tre søjler:

  • Demokratisk mangfoldighed
  • Konsensusskabelse
  • Aktivt europæisk medborgerskab – handling på lokalt plan

Prioriteter 2018-2020