Комитет за наблюдение „Западни Балкани“ - Related Publications and other work