Grupp tas-Semestru Ewropew

This page is also available in

Il-Grupp tas-Semestru Ewropew (ESG) jikkoordina, isaħħaħ u jappoġġa l-ħidma mwettqa mis-Sezzjonijiet/is-CCMI tal-KESE b’rabta mas-Semestru Ewropew. Is-Semestru Ewropew huwa fl-oriġini tiegħu ċiklu annwali ta’ koordinazzjoni tal-politika ekonomika u mill-2018 ‘l hawn ġie kkumplimentat minn azzjonijiet li jibnu fuq il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Wara l-kriżi ekonomika, soċjali u politika fl-Ewropa, is-Semestru għandu sar il-punt ċentrali għal diskussjonijiet ta’ riforma fl-Ewropa. Il-KESE rrikonoxxa l-importanza li qed tikber tiegħu u, b’deċiżjoni tal-Bureau tal-5 ta’ Diċembru 2017, iddeċieda li minflok il-Kumitat ta’ Tmexxija tal-Ewropa 2020 jieħu postu korp li jiffoka fuq is-Semestru Ewropew u fuq l-eżami ta’ proposti mis-soċjetà ċivili Ewropea dwar it-tkabbir u l-impjieg.