Agrikoltura, Żvilupp Rurali u Sajd - Related Opinions