Is-soċjetà ċivili organizzata tal-Ewropa mhux se tirrinunzja għall-Ukrajna

Fid-19 ta’ Lulju, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) organizza konferenza ta’ livell għoli fi Kraków dwar l-għajnuna u r-rikostruzzjoni tal-Ukrajna, li fiha wiegħed l-appoġġ sħiħ tiegħu fuq il-fronti kollha għall-pajjiż mifni bil-gwerra.

Bl-għeja fil-gwerer u s-solidarjetà li qed titfaċċa hekk kif l-Ewropa qed timxi id f’id għall-aktar xitwa ħarxa f’għexieren ta’ snin, is-soċjetà ċivili Ewropea tibqa’ impenjata li tgħin lill-Ukrajna fit-triq tagħha lejn l-irkupru u li “tibni mill-ġdid aħjar”, f’konformità mal-valuri ewlenin tal-Ewropa.

Fil-Konferenza tiegħu, il-KESE enfasizza li ser ikompli jippromovi s-solidarjetà kontinwa tal-UE mal-Ukrajna. Huwa wiegħed li jaħdem mill-qrib mas-soċjetà ċivili tal-Ukrajna, l-imsieħba soċjali u l-awtoritajiet biex jassisti lill-pajjiż permezz tal-proċess ta’ adeżjoni twil u impenjattiv, bl-għan aħħari li xi darba jsir membru sħiħ tal-UE.

Il-Konferenza nfetħet mill-President tal-KESE Christa Schweng u l-Viċi Sindku ta’ Krakovja, Andrzej Kulig.

Is-Sinjura Schweng faħħret l- “appoġġ konkret għall-Ukrajna” muri mill-bidu tal-gwerra mis-soċjetà ċivili madwar l-Istati Membri, u fuq kollox fil-Polonja. Il-KESE għażel li jorganizza l-konferenza fi Kraków “biex jagħti ġieħ lil din is-solidarjetà qawwija, kif ukoll biex jesprimi l-qrubija tagħna ma’ dawk li qed jaħdmu kuljum fuq il-post.”

Il-Konferenza laqqgħet flimkien uffiċjali ta’ livell għoli tal-UE, tal-Polonja u tal-Ukrajna, flimkien ma’ rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, inklużi t-trade unions u l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, kemm mill-UE kif ukoll mill-Ukrajna.

L-għan kien li jiġu diskussi l-isforzi li saru s’issa mil-livell lokali biex jgħinu direttament lil dawk fil-bżonn fuq il-post, inklużi r-refuġjati, il-persuni spostati internament u dawk li għadhom ma telqux, minkejja l-attakk brutali tar-Russja fuq pajjiżhom.

Il-Konferenza ħarset ukoll lejn modi kif tgħin direttament lill-ekonomija Ukrena tlaħħaq mal-effetti devastanti tal-gwerra, fost projezzjonijiet omoġenji tal-PDG tagħha li qed jonqsu b’madwar 45 % fl-2022. Dan jitlob li ma jkun hemm xejn inqas minn Pjan Marshall ġdid biex il-pajjiż jerġa’ jinbena mill-bidu, b’mod ekoloġiku u sostenibbli li jkun ukoll konformi mad-drittijiet tax-xogħol u soċjali Ewropej.

Il-kelliema fil-panel introduttorju ta’ livell għoli wissew kontra l-għeja tal-gwerra u kontra t-telf tal-momentum biex tingħata għajnuna lill-Ukrajna. Huma enfasizzaw ir-rwol kruċjali tal-appoġġ tal-UE u tal-Istati Membri biex l-Ukrajna tibqa’ fuq l-aġenda Ewropea.

Vitaly PORTNIKOV, ġurnalist Ukren, kummentatur politiku u awtur tal-opinjoni, enfasizza l-ħtieġa li jkun hemm ġurnaliżmu oġġettiv u indipendenti fl-Ukrajna: “Dan huwa importanti daqs il-gvern u l-forzi armati tal-Ukraina. Biex ikollna dan, neħtieġu l-appoġġ tal-UE u l-programmi internazzjonali. Mingħajr il-libertà tal-kelma u informazzjoni ta’ kwalità għolja, mingħajr riżorsi, se jkollna sitwazzjoni riskjuża.”

Il-Konferenza kienet tinkludi tliet panels, li ddiskutew diversi aspetti tal-għajnuna għall-Ukrajna. L-ewwel dibattitu ta ħarsa ġenerali lejn il-ħidma li saret s’issa mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jipprovdu appoġġ immedjat lir-refuġjati mal-wasla tagħhom u jgħinu fl-integrazzjoni tagħhom.

It-tieni panel iffoka fuq il-persuni spostati u r-rwol tas-soċjetà ċivili tal-Ukrajna fl-iżgurar li pajjiżhom ikompli jiffunzjona quddiem il-kriżi. Il-panel finali esplora kif is-soċjetà ċivili tal-UE tista’ tgħin u tappoġġa l-irkupru tal-Ukrajna f’konformità mal-valuri u n-normi tal-UE, bħall-istat tad-dritt, id-demokrazija u t-trasparenza, b’mod partikolari mill-perspettiva ta’ stat kandidat tal-UE.

Aktar informazzjoni dwar il-konferenza hija disponibbli fuq il-paġna web iddedikata tagħna. (ll)