Europsko organizirano civilno društvo neće odustati od Ukrajine

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) održao je 19. srpnja u Krakovu konferenciju na visokoj razini o oporavku i obnovi Ukrajine, na kojoj se obvezao da će toj ratom razorenoj zemlji pružiti punu potporu na svim područjima.

Dok se Europa priprema za najtežu zimu posljednjih nekoliko desetljeća i dolazi do zamora ratom i slabljenja solidarnosti, europsko civilno društvo i dalje je predano pružanju pomoći Ukrajini na njezinu putu prema oporavku i boljoj ponovnoj izgradnji, u skladu s temeljnim vrijednostima Europe.

Na svojoj konferenciji EGSO je istaknuo da će se nastaviti zalagati za to da EU nastavi iskazivati solidarnost s Ukrajinom. Obvezao se da će blisko surađivati s ukrajinskim civilnim društvom, socijalnim partnerima i vlastima kako bi toj zemlji pomogao u dugom i zahtjevnom procesu pristupanja s konačnim ciljem da jednoga dana postane punopravna članica EU-a.

Konferenciju su otvorili predsjednica EGSO-a Christa Schweng i zamjenik gradonačelnika Krakova Andrzej Kulig.

Gđa Schweng pohvalila je „konkretnu pomoć“ koju je civilno društvo diljem država članica, prvenstveno u Poljskoj, pružilo Ukrajini od početka rata. EGSO je odlučio održati konferenciju u Krakovu kako bi „odao počast ohrabrujućoj solidarnosti i izrazio podršku onima koji svakodnevno obavljaju posao na terenu“.

Na konferenciji su se okupili visoki dužnosnici EU-a, Poljske i Ukrajine zajedno s predstavnicima organizacija civilnog društva, uključujući sindikate i organizacije poslodavaca kako iz EU-a tako i iz Ukrajine.

Cilj je bio raspraviti o dosadašnjim naporima uloženima na lokalnoj razini u izravno pomaganje onima kojima je to potrebno na terenu, među ostalim izbjeglicama, interno raseljenim osobama i onima koji još nisu napustili zemlju unatoč brutalnom ruskom napadu.

Na konferenciji su se razmatrali i načini na koje bi se ukrajinskom gospodarstvu moglo izravno pomoći da se nosi s razornim posljedicama rata, u kontekstu pesimističnih predviđanja smanjenja BDP-a u 2022. za oko 45 %. Stoga je potrebno izraditi novi Marshallov plan za ponovnu, zelenu i održivu izgradnju zemlje koja bi bila u skladu s europskim radničkim i socijalnim pravima.

Govornici na uvodnoj raspravi na visokoj razini upozorili su na zamor ratom i gubljenje zamaha za pomoć Ukrajini. Istaknuli su ključnu ulogu EU-a i država članica u nastojanjima da Ukrajina ostane na europskom dnevnom redu.

Ukrajinski novinar, politički komentator i tvorac javnog mišljenja Vitalij Portnikov naglasio je potrebu za objektivnim i neovisnim novinarstvom u Ukrajini: „To je jednako važno kao i ukrajinska vlada i oružane snage. Kako bismo to postigli, potrebna nam je potpora EU-a i međunarodni programi. Bez slobode govora i visokokvalitetnih informacija te bez resursa naći ćemo se u riskantnoj situaciji.“

Na konferenciji su održane tri panel-rasprave na kojima su se razmatrali različiti aspekti pomoći Ukrajini. Na prvoj raspravi pružen je pregled dosadašnjeg rada organizacija civilnog društva koje izbjeglicama pružaju hitnu podršku prilikom njihova dolaska i pomažu im u integraciji.

Druga je rasprava bila usmjerena na raseljene ljude i na ulogu ukrajinskog civilnog društva u osiguravanju funkcioniranja njihove države u kriznoj situaciji. U završnoj raspravi razmatralo se kako civilno društvo EU-a može pomoći i podržati oporavak Ukrajine u skladu s vrijednostima i normama EU-a kao što su vladavina prava, demokracija i transparentnost, posebice iz perspektive zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u.

Više informacija o konferenciji dostupno je na našoj internetskoj stranici posvećenoj konferenciji. (ll)