Bħal daż-żmien sena, is-servzzi tas-saħħa tal-belt Taljana ta’ Bergamo kienu qed jegħrqu taħt il-piż tal-COVID-19, ifakkar il-membru tal-KESE Giuseppe Guerini, meta l-NGO Emergency tat l-għajnuna tagħha biex tiġġestixxi sptar fl-għelieqi maħluq biex jiġi ffaċċjat il-fluss enormi ta’ pazjenti. Kif jgħid id-Direttur Mediku Oliviero Valoti, l-għajnuna tagħhom kienet provvidenzjali.

Minħabba dan ir-rwol tagħhom biex isalvaw ħajjet in-nies fil-kriżi, l-NGO Emergency se taqla’ Premju tal-KESE għas-Solidarjetà Ċivili. Il-Viċi President tal-KESE Cillian Lohan jispjega l-filosofija wara dan il-premju eċċezzjonali, filwaqt li l-President ta’ Emergency Rossella Miccio tgħidilna xi jfisser għall-organizzazzjoni tagħha rikonoxximent mill-Ewropa