An Rannóg um Thalmhaíocht, Forbairt Tuaithe agus an Comhshaol (NAT) - Related Events