ETSK:n toiminta Ranskan puheenjohtajakaudella

Ranska ottaa vastaan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuden ratkaisevassa vaiheessa: Euroopan unionilla on edessään monia taloudellisia ja sosiaalisia sekä terveyteen ja ympäristöön liittyviä haasteita.

Puheenjohtajamaa Ranskan keskeisenä painopisteenä on Eurooppa, joka on entistä riippumattomampi muuttoliikkeeseen, puolustukseen ja naapuruuspolitiikkaan liittyvissä asioissa. Muita tärkeitä tavoitteita ovat sellaisen uuden eurooppalaisen mallin luominen, jossa yhdistyvät taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä ulottuvuus, sekä Euroopan yhdentymishankkeen perustana ja Euroopan tulevaisuuskonferenssin keskeisenä haasteena oleva yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen. Euroopan nuorison teemavuoden 2022 johdosta Ranska aikoo puheenjohtajakaudellaan myös kiinnittää erityistä huomiota nuorten mielipiteisiin.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, joka on sitoutunut tekemään tiivistä yhteistyötä puheenjohtajavaltio Ranskan kanssa ja tuomaan Euroopan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden äänen kuuluville, odottaa voivansa edistää yhdessä puheenjohtajamaan kanssa vahvaa ja kansalaisia lähellä olevaa Euroopan unionia. Tässä esitteessä kuvataan keskeisiä toimia ja aloitteita, joita ETSK aikoo toteuttaa Ranskan puheenjohtajakauden pyrkimysten tukemiseksi.
Esite on saatavilla englanniksi, ranskaksi ja saksaksi ETSK:n verkkosivulla. Painettuja esitteitä voi tilata osoitteesta vipcese@eesc.europa.eu.  (af)