Az EGSZB tevékenységei az Európai Unió francia elnöksége idején

Az Európai Unió Tanácsának francia elnökségére döntő pillanatban kerül sor: egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió számos – egészségügyi, társadalmi, gazdasági és környezeti – kihívással néz szembe.

A főbb prioritások között szerepel egy olyan Európa kialakítására való törekvés, amely több jogosultsággal rendelkezik a migráció, a védelem és a szomszédságpolitika terén. Fontos célkitűzés még a gazdasági, környezeti és társadalmi szempontokat egymással összeegyeztető új európai modell létrehozása, illetve az európai projekt elsődleges célját és az Európa jövőjéről szóló konferencia középponti kérdését jelentő összetartozás-érzés megerősítése. Az Európai Unió Tanácsának elnökségi időszaka alatt Franciaország ezenkívül kiemelt figyelmet szándékozik fordítani arra, hogy meghallgassa a fiatalokat. Az ifjúságot 2022-ben a neki szentelt európai év is megünnepli.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság feltett szándéka, hogy szorosan együttműködjön a francia elnökséggel és közvetítse az európai civil társadalmi szervezetek hangját, ezért örömmel fogadja annak lehetőségét, hogy az elnökséggel közösen munkálkodjon egy erős és a polgáraihoz közel álló Európai Unió kialakításán. Ez a brosúra ismerteti azokat a főbb tevékenységeket és kezdeményezéseket, amelyeket az EGSZB a soron következő elnökség erőfeszítéseinek támogatása érdekében fog végrehajtani.
A kiadvány angol, francia és német nyelven érhető el az EGSZB honlapján. Papíralapú példányokat az alábbi e-mail-címen lehet kérni: vipcese@eesc.europa.eu  (af)