Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmä

ETSK:n kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmän jäsenet valitsivat 14. joulukuuta Séamus Bolandin uudelleen suosionosoituksin ryhmän puheenjohtajaksi kahden ja puolen vuoden jatkokaudeksi. 

Séamus Boland toimii ryhmän puheenjohtajana toimikauden loppupuoliskon huhtikuusta 2023 syyskuuhun 2025. Irlantilainen Boland on ollut ryhmän puheenjohtajana lokakuusta 2020. Hän on maanviljelijä ja edustaa komiteassa maaseutu- ja yhteisökehitystä ajavaa järjestöä. Hän on ollut komitean jäsen vuodesta 2011.

Köyhyyden poistaminen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden rooli köyhyyden kitkemisessä ovat läpikäyvänä tavoitteena myös hänen jatkokaudellaan.

”Köyhyys uhkaa nousta ennätyslukemiin covid-19-pandemian, ilmastonmuutoksen ja Ukrainan sodan aiheuttaman geopoliittisen myllerryksen seurauksena. Tämä vaikuttaa kaikkiin elämänaloihin ja estää saavuttamasta kestävää tulevaisuutta kaikille”, totesi Séamus Boland. ”Köyhyyden poistaminen on näin ollen puheenjohtajakauteni ensisijainen tavoite. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on keskeinen rooli köyhyyden torjunnassa: ne auttavat tuomaan esiin paikallisia huolenaiheita, määrittelemään paikallisia tarpeita ja löytämään paikallisia ratkaisuja. Tämä työ on ratkaisevan tärkeää kestävän kehityksen tavoitteen nro 1 saavuttamiseksi: äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi kaikkialta.”

Boland ehdottaa, että ryhmän työskentelyssä keskitytään vuonna 2023 seuraaviin painopistealueisiin:

  • eurooppalaisten terveydenhuolto- ja hoivajärjestelmien kestävyys
  • ilmastonmuutos, energiaköyhyys ja haavoittuvassa asemassa olevat ihmisryhmät
  • osaaminen, digitalisaatio ja muita heikommassa asemassa olevat ihmisryhmät
  • kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden rooli Euroopan demokratian puolustamisessa ja vahvistamisessa
  • nuorten voimaannuttaminen ja lasten suojeleminen.

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmä nimesi kokouksessaan myös ehdokkaita muihin komitean johtotehtäviin toimikauden 2020–2025 toiseksi puoliskoksi.

  • Krzysztof Pater budjettiasioista vastaavaksi ETSK:n varapuheenjohtajaksi
  • Baiba Miltoviča ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” ‑jaoston (TEN) puheenjohtajaksi
  • Ioannis Vardakastanis ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -jaoston (ECO) puheenjohtajaksi
  • Panagiotis Gkofas kvestoriksi.

Ehdokkaiden valinta vahvistetaan äänestyksessä komitean toimikauden puolivälin uudelleenjärjestäytymisistunnossa huhtikuussa 2023.

Lisätietoa: europa.eu/!mmX8NV (jk)