Strokovna skupina za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje (NAT) - Related Events