Slovensko društvo je med 23 prijavljenimi kandidati iz EU in Združenega kraljestva, ki so prejeli nagrado za izreden prispevek k boju proti pandemiji COVID-19 in njenim katastrofalnim posledicam.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je nagrado za solidarnost civilne družbe podelil Društvu psihologov Slovenije za projekt psihosocialne podpore ljudem vseh starosti med pandemijo. Društvo zagotavlja tudi strokovno podporo psihologom pri tem, kako se najbolje spoprijeti z učinki pandemije.

EESO, svetovalni organ, ki zastopa evropsko civilno družbo na ravni EU, je društvo razglasil za najboljšega slovenskega kandidata za nagrado in dejal, da je bilo njegovo delo odličen primer izjemne solidarnosti med krizo zaradi COVID-19.

Nudena psihosocialna podpora je koristila številnim ljudem, med drugimi šolarjem in študentom, pobuda pa je okrepila tudi povezave med strokovnjaki na tem področju. Dolgoročno je vzpostavila mrežo strokovnjakov, ki se lahko aktivirajo v primeru novega izbruha pandemije ali nesreče.

Društvo psihologov Slovenije je bilo razglašeno za enega od 23 nagrajencev na virtualni podelitvi nagrad, ki jo je 15. februarja organiziral EESO.

Vsak dobitnik je prejel nagrado v vrednosti 10 000 EUR.

Podpredsednik EESO Cillian Lohan, pristojen za komuniciranje, je ob podelitvi nagrad povedal:

„EESO je že večkrat poudaril, da so solidarnost in usmerjeni skupni ukrepi ključni za premostitev takšne pandemije. Edini učinkovit odziv na krizo, kakršna je ta pandemija, je hitro, odločno in skupno ukrepanje. Zdaj se lahko naučimo, kako se soočati tudi z drugimi krizami, naj bodo družbene, gospodarske ali okoljske.

Civilna družba je na čelu vseh ukrepov solidarnosti in brez njene pomoči na lokalni ravni bi za sedanjo pandemijo plačali še veliko višjo ceno. Vsi projekti, ki smo jih prejeli, so dokaz nesebičnih prizadevanj državljanov na lokalni ravni in ogromnega prispevka civilne družbe k temu boju. Z nagrado želimo počastiti ljudi in organizacije, ki v teh časih, kakršnih še ni bilo, spreminjajo stvari na bolje. V veliko čas nam je, da lahko slavimo skupaj.“

Nagrado so prejeli zmagovalni prispevki iz 21 držav Evropske unije. Ena nagrada je bila podeljena za projekt s čezmejno razsežnostjo, ena pa organizaciji iz Združenega kraljestva. S to gesto je EESO želel pokazati, da namerava ohraniti tesne stike s civilno družbo te države kljub njenemu izstopu iz EU.

Čeprav je EESO želel nagraditi po enega zmagovalca iz vsake države članice EU in Združenega kraljestva, iz šestih držav ni prejel nobenih prijav projektov, ki bi se lahko potegovali za nagrado.

Celoten seznam dobitnikov nagrade je na voljo spodaj in na naši spletni strani.

Nagrajenci so bili izbrani med 250 prijavami, ki so jih predložile organizacije civilne družbe, posamezniki in zasebna podjetja. Glavna tema vseh projektov je bila solidarnost in vsi so predstavili ustvarjalne ter učinkovite načine za soočenje s pogosto zastrašujočimi izzivi, ki jih prinaša kriza.

Večina projektov je bila namenjena ranljivim skupinam ali ljudem, ki jih je kriza najbolj prizadela, kot so starejši, mladina, otroci, ženske, manjšine, migranti, brezdomci, zdravstveno osebje, delavci in delodajalci.

Z vsebinskega vidika so bili projekti osredotočeni na pet glavnih tem: preskrba s hrano in pomoč ranljivim skupinam, zdravstvena oprema, svetovalne storitve, izobraževanje in informacije o pandemiji ter kultura.

SLOVENSKI ZMAGOVALEC

Društvo psihologov Slovenije je nagrado prejelo med prijavljenimi projekti, ki so se osredotočali na „svetovalne storitve“. Ta tema je zajemala projekte, ki ponujajo spletno podporo na različnih področjih, vključno s storitvami na področju duševnega zdravja, pravno pomočjo in virtualno rešilno vrvjo za žrtve zlorab v družini.

Društvo je ustvarilo telefonske linije za klice v sili, ki med drugim ponujajo brezplačno svetovanje za šolarje in študente. Vzpostavili in vodili so jih študenti psihologije, ki so bili pod vodenjem vključeni tudi v delovanje projekta. Društvo je objavilo smernice in oblikovalo spletišča za psihologe ter pripravilo gradivo za javnost o psiholoških posledicah pandemije.

„To je dokaz, da je hitra aktivacija prostovoljcev v krizi, ne da bi razmišljali o povračilu stroškov, pravi način,“ je dejal predsednik Marko Vrtovec. „Glavni vir zadovoljstva naših prostovoljcev na področju psihološke pomoči ob epidemiji COVID-19 je vedenje, da so ljudem pomagali bolje obvladati krizo. Če smo uspeli odpraviti eno samo misel na samomor in rešiti življenje, smo izpolnili svoj cilj.“

Tudi drugi slovenski kandidati, ki so se potegovali za nagrado EESO, so predložili visokokakovostne projekte. Med njimi je Pimp my Walls, ki je ustvarjalna pobuda za pomoč umetnikom pri preživljanju med omejitvijo gibanja, hkrati pa širšo javnost spodbuja, da vzljubijo umetnost. Projekt „Vi ste za nas, zdaj bomo mi za vas“ pa je povezal otroke s stanovalci upokojenskih domov.

Več informacij o vseh nagrajencih in drugih kandidatih je na voljo v naši brošuri, ki jo lahko dobite na zahtevo.

EESO upa, da bo nagrada za solidarnost civilne družbe povečala prepoznavnost in ozaveščenost ne le v zvezi z nagrajenimi projekti, temveč tudi glede mnogih drugih ustvarjalnih državljanskih pobud, ki se izvajajo v EU.

„Današnji aplavz ni namenjen le našim 23 nagrajencem, temveč celotni civilni družbi Evrope in toliko njenim organizacijam, podjetjem in posameznikom, ki so v teh težavnih časih pokazali in še naprej kažejo neprimerljivo solidarnost, pogum in državljansko odgovornost,“ je dejal Cillian Lohan.

Po mnenju EESO projekti in pobude, ki jih izvajajo državljani in civilna družba, na mnoge načine dopolnjujejo prizadevanja držav članic za ublažitev pretresov zaradi krize in jih na nekaterih področjih celo prehitevajo, na primer pri proizvodnji obraznih mask na lokalni in regionalni ravni.

EESO ugotavlja, da je bilo v primerjavi s prispevki za nagrado civilne družbe v preteklih letih letos več prijav iz neformalnih ali manj uveljavljenih organizacij, kar jasno kaže, kakšno vzdušje prevladuje na lokalni ravni. Manj je bilo tudi prispevkov iz nekaterih držav, ki jih je prvi val pandemije manj prizadel, ali iz držav z močnejšimi sistemi socialnega varstva.

MERILA ZA PODELITEV NAGRADE

EESO je nagrado na temo Civilna družba v boju proti COVID-19, ki naj bi bila izjemoma podeljena le enkrat namesto že znane nagrade za civilno družbo, objavil julija 2020. Namen nagrade je bil priznati dosežke civilne družbe Evrope, ki že od samega začetka pandemije aktivno in nesebično izkazuje solidarnost.

Za nagrado so se lahko potegovali posamezniki, organizacije civilne družbe in podjetja, katerih projekti so morali biti izrecno nepridobitne narave in največ 50-odstotno financirani z javnimi sredstvi. Poleg tega so morali biti neposredno povezani s COVID-19, posebej z bojem proti virusu ali zajezitvijo njegovih posledic.

EESO vsako leto s svojo že uveljavljeno nagrado za civilno družbo počasti organizacije civilne družbe in/ali posameznike, katerih projekti slavijo evropsko identiteto in skupne vrednote na določenem področju. Nagrada se podeljuje od leta 2006.