Programa

9.30 - Otvoritev seje

 • Séamus Boland, predsednik skupine Raznolikost Evrope, Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO)
 • Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9.50 - Osrednji govori: predstavitev teme

Moderator: Branko Ravnik, član skupine Raznolikost Evrope v EESO

 • Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta (EPP), namestnik v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Annukka Ojala, namestnica vodje kabineta komisarke za zdravje in varnost hrane Stelle Kyriakides, pristojna za strategijo „od vil do vilic“ in evropski zeleni dogovor
 • Aleš Kuhar, izredni profesor ekonomike prehranskih sistemov, upravljanja inovacij in vedenja potrošnikov, Univerza v Ljubljani
 • Andreas Thurner, predsednik tematske študijske skupine EESO za trajnostne prehranske sisteme in član skupine Raznolikost Evrope
 • Splošna razprava

11.00 - Odmor

11.15 - Za pravično, vključujočo in trajnostno verigo preskrbe s hrano: vidik civilne družbe

Moderatorka: Neža Repanšek, članica skupine Raznolikost Evrope v EESO

 • Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
 • Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine
 • Giulia Tarsitano, vodja področja prehranske politike, Euro Coop (Evropska skupnost potrošniških zadrug)
 • Angela Frigo, generalna sekretarka Evropskega združenje bank hrane (FEBA)
 • Arnaud Schwartz, predsednik zveze okoljevarstvenih združenj France Nature Environnement in član skupine Raznolikost Evrope v EESO
 • Splošna razprava

12.50 - Sklepne besede

 • Séamus Boland, predsednik skupine Raznolikost Evrope v EESO

Simultano tolmačenje bo na voljo iz ES, DE, EL, EN, FR, IT, SL v ES, DE, EL, EN, FR, IT, SL.