Grupul „Drepturile fundamentale și statul de drept”

This page is also available in

Grupul „Drepturile fundamentale și statul de drept” (DFSD) este un organism orizontal al CESE, care asigură un forum pentru ca organizațiile societății civile europene să se întâlnească și să facă schimb de evaluări privind situația drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept în statele membre.

În activitatea sa, grupul DFSD pune accent pe aspecte, nu pe țări individuale, și urmărește promovarea respectării valorilor europene enunțate în articolul 2 din TUE, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în lista de verificare privind statul de drept al Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei. Obiectivul său este de a aborda atât drepturile colective, cât și pe cele individuale și, având în vedere mandatul CESE, acordă atenție și drepturilor economice și sociale. Aceste drepturi nu pot fi separate de cele civile și politice și necesită o atenție strategică specială.

Grupul a fost înființat în ianuarie 2018.