Condiții generale pentru participarea la manifestarea „Your Europe, Your Say!” („Europa ta, părerea ta!”) (YEYS) 2019

INTRODUCERE

Comitetul Economic și Social European (CESE) organizează manifestarea „Europa ta, părerea ta!” (YEYS) pentru al zecelea an consecutiv. Ediția de anul acesta va avea loc în zilele de 21 și 22 martie 2019. YEYS va permite elevilor din învățământul secundar din cele 28 de state membre ale UE și din cele 5 țări candidate (Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia) să afle mai multe despre CESE și rolul său, precum și să facă schimb de opinii și să propună recomandări pe o anumită temă. Tema manifestării de anul acesta se leagă de alegerile pentru Parlamentul European din 2019.

 

1.          Înregistrare

1.1       Condiții de participare

Pentru a participa, o școală candidată trebuie:

 • să fie o școală secundară la care învață și elevi cu vârste între 16 și 18 ani;
 • să se afle într-un stat membru al UE sau într-una din țările candidate;
 • să fie recunoscută de autoritățile de învățământ din unul sau mai multe state membre sau țări candidate;
 • să dispună de un calculator (pentru a citi și a imprima fișiere PDF), cu acces la internet și e-mail;
 • să aleagă un profesor și trei elevi (în vârstă de cel puțin 16 ani), aflați în penultimul an al oricărui tip de învățământ secundar și care se pot exprima în limba engleză;
 • să se angajeze să analizeze și să discute temele manifestării în clasă, înainte de a veni la Bruxelles;
 • să se angajeze să primească vizita unui membru al CESE pentru o sesiune de informare cu privire la UE și CESE, probabil în ianuarie sau februarie 2019 (cheltuielile de deplasare și cazare ale membrului CESE vor fi plătite de CESE). Membrul CESE va vizita școala selectată și se va întâlni cu cei trei elevi desemnați să vină la Bruxelles. În timpul vizitei, va ține o prezentare (despre UE, CESE și manifestarea YEYS) în fața uneia sau mai multor clase ale școlii selectate;
 • să îi informeze pe elevii selectați, pe colegii lor de clasă și, eventual, pe toți elevii școlii respective cu privire la posibilitatea de a urmări pregătirile în vederea manifestării și manifestarea în sine pe Facebook, Twitter și Instagram, la cele trei adrese indicate la sfârșitul acestui document, în secțiunea „Informații suplimentare”.

1.2       Procesul de înscriere

Dacă dorește să participe, școala este obligată să completeze formularul de înscriere online pe site-ul web al CESE până la data de 18 noiembrie 2018.

Înainte de înscriere, școala desemnează profesorul însoțitor, care trebuie să poată comunica în limba engleză, fiind singura persoană de contact pentru CESE în timpul fazei pregătitoare, dinaintea manifestării, în cazul în care școala este selectată. Directorul școlii trebuie să confirme cine este profesorul însoțitor în secțiunea respectivă a formularului de înscriere online.

În formularul de înscriere, școala își introduce numele și adresa complete, numele și datele de contact ale directorului și ale profesorului însoțitor, precum și o adresă de e-mail la care se poate trimite profesorului însoțitor toată corespondența. E-mailurile trebuie verificate periodic, deoarece școlile vor fi contactate în principal prin e-mail.

Va fi acceptat un singur formular de înscriere pentru fiecare școală. Școlile care se înscriu de mai multe ori vor fi automat excluse.

Înscrierile sunt deschise până la 18 noiembrie 2018.

1.3       Ce angajamente din partea școlii implică înregistrarea?

În momentul în care se înscrie, fiecare școală trebuie să accepte condițiile generale de selecție, pregătire și participare la Bruxelles. Înscrierea este valabilă numai dacă se face până la data-limită și garantează numai faptul că școala poate participa la tragerea la sorți, dar nu garantează un loc la manifestare.

Școlile selectate prin tragere la sorți se angajează:

 • să aleagă și să înscrie trei elevi capabili să înțeleagă și să vorbească limba engleză, care vor participa la manifestarea de la Bruxelles, însoțiți de un profesor;
 • să invite un membru al CESE pentru o sesiune de informare în școală;
 • să analizeze și să discute un document propus de CESE;
 • să împărtășească rezultatele activității lor în cadrul manifestării de la Bruxelles, participând activ la discuții;
 • să trimită o fotografie a școlii (de exemplu, a intrării principale) și o fotografie de grup cu cei trei elevi selectați și profesorul însoțitor, precum și autorizația de a folosi aceste fotografii în publicațiile CESE și de a le posta pe site-ul web al CESE și pe rețelele de socializare;
 • să fie de acord cu utilizarea în publicațiile CESE și cu publicarea pe site-ul web al CESE și pe rețelele de socializare conexe a numelor elevilor și profesorului, precum și a fotografiilor lor, făcute în cursul vizitei membrului CESE la școală. Rețineți: cu excepția cazului în care este specificat altfel de către școală, autorizația respectivă vizează toate persoanele, clădirile și obiectele care apar în imagini;
 • să fie de acord cu utilizarea în publicațiile CESE și cu publicarea pe site-ul web al CESE și pe rețelele de socializare conexe a numelor elevilor și profesorului, precum și a fotografiilor lor, făcute în cursul participării la Bruxelles;
 • să furnizeze extrase din presă referitoare la vizita membrului CESE la școală sau referitoare la participarea școlii la manifestare;
 • să informeze prompt organizatorii de la CESE cu privire la orice schimbare (de exemplu, a profesorului însoțitor, a elevilor participanți, a adresei de e-mail);
 • să asigure urmărirea manifestării la nivel local, atât la școală, cât și în altă parte (de exemplu, oferind informații cu privire la recomandările adoptate și popularizând manifestarea în general).

1.4       Ce se întâmplă dacă o școală nu își îndeplinește angajamentele?

Orice nerespectare a acestor condiții va duce la excluderea imediată a școlii și a elevilor acesteia de la manifestare.

2.          Selectarea școlilor

Școlile participante vor fi selectate prin tragere la sorți până la sfârșitul lunii noiembrie 2018, dintre toate școlile care și-au depus candidatura până la data-limită. O școală selectată nu poate candida din nou în cursul anului următor participării sale la Bruxelles (dar va putea candida din nou după doi ani). Numele vor fi extrase în prezența vicepreședintelui CESE, care se va asigura de faptul că tragerea la sorți se desfășoară în conformitate cu normele. Va fi aleasă câte o școală din fiecare țară. Școlile alese vor fi informate prin e-mail, în mod individual, cu privire la faptul că au fost selectate, iar numele lor vor fi publicate pe site-ul CESE la începutul lunii decembrie 2018.

3.          Selectarea și înscrierea elevilor care vin la Bruxelles

Școlile participante vor alege trei elevi care vor participa la atelierele de lucru de la Bruxelles, în datele de 21 și 22 martie 2019. Elevii (în vârstă de cel puțin 16 ani) trebuie să fie în penultimul an al oricărui tip de învățământ secundar și să se poată exprima în limba engleză.

3.1       Criterii de selecție

Fiecare școală va selecta elevii care o vor reprezenta. Școlile își pot stabili propriile criterii de selecție, cu condiția ca ele să fie clare, corecte și nediscriminatorii. Din motive de egalitate de gen, grupul de elevi selectați de o școală ar trebui să includă cel puțin un băiat și cel puțin o fată (cu excepția școlilor nemixte).

3.2       Participarea elevilor cu handicap

Școlile trebuie să se asigure că și elevii cu handicap au posibilitatea de a participa la manifestare. Sediul CESE este dotat cu facilități care îl fac accesibil persoanelor cu handicap. Dacă este nevoie de asigurarea unor condiții speciale, școlile trebuie să îi informeze pe organizatorii de la CESE în timp util.

3.3       Înscrierea participanților

Până la începutul lunii decembrie 2018, școlile selectate îi vor înscrie pe cei trei elevi pe care i-au ales pentru a participa la YEYS 2019. Înainte de înscrierea elevilor, școlile trebuie să obțină un acord scris (formular de autorizare) de la părintele (părinții) lor sau de la tutorele (tutorii) legal(i).

3.4       Formularul de autorizare

Școlile care participă la manifestare vor fi obligate să transmită un formular de autorizare pentru fiecare elev. Formularul poate fi descărcat în toate limbile oficiale ale UE și tipărit de pe site-ul web al CESE atunci când devine disponibil. Formularul trebuie semnat de părintele (părinții) sau de tutorele (tutorii) legal(i) al (ai) elevului și de directorul școlii. Ulterior, formularul trebuie trimis la CESE, însoțit de o copie a unui document de identitate valabil, pentru fiecare elev, prin poștă sau prin e-mail, până la 11 decembrie 2018. Asigurați-vă că copia documentului de identitate este lizibilă.

Prin poștă, la adresa:    Comitetul Economic și Social European

                            VMA 05/55

                            Rue Belliard 99

                            1040 Bruxelles, Belgia

Prin e-mail, la adresa:   youreurope@eesc.europa.eu

În formular, părintele (părinții) sau tutorele (tutorii) legal(i) al (ai) elevului și directorul școlii atestă că:

 • elevul are permisiunea de a merge la Bruxelles pentru manifestare;
 • numele elevului poate să apară în publicațiile CESE, pe site-ul web al CESE și pe rețelele de socializare conexe, ca, de altfel, și fotografiile elevului și/sau înregistrările video ale sesiunii;
 • elevul va fi supravegheat de către profesorul însoțitor în timpul călătoriei și pe durata șederii sale la Bruxelles.

Elevul nu poate participa la manifestare decât dacă sunt depuse în termenul stabilit formularul de autorizare și o copie a actului său de identitate.

3.5       Protecția datelor cu caracter personal

CESE garantează protecția tuturor datelor cu caracter personal primite, în conformitate cu legislația în vigoare. Manifestarea YEYS 2019 va fi filmată și se vor face fotografii în scopuri promoționale.

4.          Pregătirea manifestării în cadrul școlilor

Un membru al Comitetului va vizita școlile selectate, probabil în perioada cuprinsă între mijlocul lunii ianuarie și al lunii februarie 2019. Membrul va oferi informații despre CESE și metodele sale de lucru și va prezenta și discuta documentul de lucru al manifestării. CESE va plăti cheltuielile de deplasare și de cazare ale membrului. De asemenea, CESE se va ocupa de relația cu presa. Unitatea de presă a CESE va colabora cu școlile și cu membrii CESE pentru a încuraja mass-media să urmărească vizita și, eventual, să participe la ea. V-am fi recunoscători dacă ne-ați sprijini în acest demers.

Toate informațiile esențiale despre manifestare vor fi publicate pe site-ul web al CESE. Prin urmare, profesorii implicați sunt rugați să verifice periodic site-ul.

Până la jumătatea lunii ianuarie 2019, școlile participante vor primi un document de lucru cu întrebări deschise, care să îi ajute pe elevi și pe profesori să își contureze ideile și să se pregătească pentru dezbaterea de la Bruxelles. Elevii și profesorii trebuie să discute și să încerce să răspundă la aceste întrebări în clasă, pentru a fi pregătiți pentru discuțiile în direct de la Bruxelles.

5.          Manifestarea de la Bruxelles

5.1       Responsabilitatea

Școlile participante, reprezentate de profesorul însoțitor, sunt pe deplin responsabile pentru elevii și profesorii lor în timpul șederii la Bruxelles și în timpul deplasării la și de la manifestare.

Elevii și profesorul însoțitor trebuie să aibă asupra lor documentele de călătorie necesare (de exemplu, un pașaport valabil sau o carte de identitate valabilă).

De asemenea, ei trebuie să aibă un card european de asigurări sociale de sănătate (eliberat gratuit de organizațiile de asigurări locale și/sau de fondurile de asigurări de sănătate) ori un certificat înlocuitor provizoriu, în cazul în care cardul nu poate fi emis la timp (mai multe informații sunt disponibile aici: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559).

Elevii și profesorii din țările candidate trebuie să se informeze, pe lângă sistemul lor național de sănătate sau furnizorii de asigurări private, în ce mod se pot asigura în străinătate.

Școlile participante și/sau părinții elevilor participanți trebuie să aibă asigurare de călătorie. Costurile acesteia trebuie acoperite de participanți (este posibil ca unele școli să dispună de o asigurare care acoperă călătoriile în străinătate și/sau ca elevii să fie acoperiți deja de o poliță de asigurare de familie). Profesorii participanți trebuie să dețină, la rândul lor, o asigurare de călătorie.

Toți elevii și profesorii sunt asigurați de CESE împotriva accidentelor care ar putea surveni în Belgia pe durata manifestării.

CESE va organiza și va plăti costurile pentru deplasarea și cazarea elevilor și a profesorilor din fiecare stat membru și țară candidată, în condițiile de mai jos.

5.2       Informații practice privind manifestarea

Manifestarea va avea loc în datele de 21 și 22 martie 2019. Elevii vor sosi la Bruxelles miercuri, 20 martie 2019, și se vor întoarce acasă sâmbătă, 23 martie 2019.

Școlile participante vor primi în prealabil informații practice detaliate, legate de manifestare.

Școlile participante sunt invitate să contribuie cu un moment cultural tradițional (de exemplu, dansuri și/sau muzică tradițională de maximum 2-3 minute, nu o prezentare powerpoint) la cina de rămas bun, din 22 martie.

5.3       Limbi de lucru

Grupurile de lucru își vor desfășura lucrările în limba engleză, în timp ce, pentru sesiunile plenare, se va asigura interpretare din/în limbile engleză și franceză. După cum s-a subliniat deja, pentru a se garanta că discuțiile grupului de lucru vor avea loc fără dificultăți, atât elevii, cât și profesorul lor însoțitor, trebuie să se poată exprima în limba engleză. Pentru profesori vor fi organizate activități paralele.

5.4       Cheltuieli

CESE va acoperi următoarele cheltuieli ale elevilor și ale profesorilor lor:

 • costurile de cazare la Bruxelles (trei nopți, cu mic dejun inclus);
 • cheltuielile de deplasare cu avionul sau cu trenul din țara lor de origine către Bruxelles (inclusiv zborurile de legătură sau trenurile de legătură pe distanțe lungi, dacă este necesar). Deplasarea se va face cu avionul sau cu trenul, în funcție de țara de origine a participanților. Școlile participante vor fi informate cu privire la aranjamentele exacte;
 • vă rugăm să rețineți că rezervarea transportului și a hotelului, precum și decontarea facturilor corespunzătoare vor fi efectuate în mod direct și numai de către CESE, prin intermediul agenției sale de voiaj. CESE nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele nopți suplimentare și nici pentru facturi suplimentare neplătite;
 • transportul între aeroportul/gara din Bruxelles și hotel;
 • prânzul și cina de joi, 21 martie 2019; prânzul și cina de vineri, 22 martie 2019.

Participanții trebuie să se asigure că ajung la gară/aeroport cu suficient timp înainte de ora programată a plecării către Bruxelles. Cu excepția cazurilor de forță majoră, în situația în care participanții pierd trenul sau avionul, CESE nu va acorda nicio rambursare și/sau indemnizație și nu va acoperi nici costurile legate de achiziționarea de noi bilete sau de schimbarea itinerarului, nici cheltuielile de cazare sau de ședere aferente.

N.B.: CESE nu va plăti/rambursa costurile de deplasare la/de la stația de plecare sau aeroportul din țara de origine. Acest lucru înseamnă că cheltuielile de deplasare către/de la stația de plecare sau aeroportul din țara de origine vor trebui să fie acoperite de către participanți.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Informații generale despre CESE sunt disponibile pe site-ul web al CESE: www.eesc.europa.eu

Toate informațiile despre manifestarea YEYS sunt disponibile pe site-ul web dedicat acesteia: www.eesc.europa.eu/yeys2019

De asemenea, puteți adresa întrebări organizatorilor CESE prin e-mail, la adresa: youreurope@eesc.europa.eu

 

Downloads

Rules YEYS) 2019