Comitetul Economic și Social European a adoptat un aviz din proprie inițiativă privind modul în care industriile mari consumatoare de resurse și de energie (REII) pot profita de Planul de redresare al UE în tranziția lor acceptabilă din punct de vedere social către decarbonizare și digitalizare. CESE încurajează Comisia și celelalte instituții ale UE să garanteze condiții de concurență echitabile pe piața unică, pentru a se evita ca avantajele pentru industrie să fie repartizate în mod dezechilibrat, în funcție de abordarea fiecărui stat membru.

Producția industrială din Europa a fost grav afectată de pandemie și, deși întreprinderile europene din sectoarele cu un consum ridicat de resurse și energie se aflau deja într-o situație precară, ele se confruntă în prezent cu o nouă criză, neașteptată. În același timp, întreprinderile europene din sectoarele mari consumatoare de resurse și de energie se confruntă, de asemenea, cu necesitatea stringentă de a se adapta la obiectivele politice ale Uniunii în materie de combatere a schimbărilor climatice, prin punerea în aplicare a Pactului verde european.

‚‚Tranziția industrială va putea fi realizată doar dacă se va pune în aplicare tranziția energetică. Cercetarea și inovarea și punerea în aplicare corespunzătoare a planurilor de redresare ale UE sunt esențiale pentru o tranziție justă, în conformitate cu obiectivul neutralității emisiilor de dioxid de carbon. În acest scop, disponibilitatea unor surse de energie suficiente, accesibile ca preț și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, care permit o producție industrială cu emisii scăzute de dioxid de carbon, va fi esențială”, a afirmat raportorul Andrés Barceló Delgado.

„Este esențial să se permită o tranziție justă pentru industriile mari consumatoare de resurse și de energie. Mecanismul de redresare al UE și planurile naționale de redresare și reziliență aferente trebuie să conducă la crearea și menținerea unor locuri de muncă de calitate, să implice partenerii sociali și să sprijine tranzițiile profesionale prin recalificare și perfecționare”, a declarat coraportorul Enrico Gibellieri. (ks)