ES un Ukrainas vietējā konsultantu grupa - Related Publications and other work