Savjetodavna skupina EU-a za Ukrajinu - Related Publications and other work