Šajā mūsu raidieraksta sērijā analizēsim ilgstošo migrācijas krīzi Eiropā. Nesenās domstarpības starp Itāliju un Franciju, kad abas valstis atteicās ļaut kuģim “Ocean Viking” piestāt krastā, lai pārvietotu pie Lībijas krastiem izglābtos nelegālos migrantus, ir novedusi pie tā, ka migrācijas jautājums ir atkal izvirzījies priekšplānā. Kāda pašlaik ir Eiropas migrācijas politikas koncepcija? Kas ir noticis ar Eiropas solidaritāti kopš Sīrijas bēgļu krīzes radītā smagā pārbaudījuma 2015. gadā? Kā mēs esam nonākuši pie tā, ka neaizsargāti migranti tiek aizturēti neitrālā joslā?
 
Mēs apspriedīsim šos jautājumus un mēģināsim rast atbildes kopā ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba ņēmēju grupas locekli, migrācijas un patvēruma lietās specializējušos juristu José Antonio Moreno Díaz, ar nevalstiskās organizācijas “SOS Méditerranée” (NVO, kurai pieder kuģis “Ocean Viking” un kas 2016. gadā saņēmusi EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai) darbību vadītāja vietnieci Louise Guillaumat, kā arī ar Šveices raidsabiedrību korporācijas korespondentu Tomas Miglierina, kas strādā Briselē un labi pārzina migrācijas jautājumus.