Az EGSZB a közelmúltban pozitív értékelést adott az Európai Bizottság által a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozóan javasolt iránymutatásokról, megfelelőnek ítélve azokat, mivel a munkaerőpiac legsürgetőbb kérdéseivel foglalkoznak.

A szeptemberi plenáris ülésszakon elfogadott véleményében az EGSZB hangsúlyozta, hogy az egyre bizonytalanabb geopolitikai helyzet – amely várhatóan negatív hatással lesz az uniós gazdaságra, magas inflációhoz és recesszióhoz vezet, illetve csökkenti a vásárlóerőt – határozott fellépést igényel a tagállamok részéről, akiknek törekedniük kell arra, hogy létrejöjjön egy valóban integrált egységes piac, és elő kell segíteniük a kkv-k növekedését.

„A munkaerőhiány ismét növekszik, ezért úgy látjuk, hogy hatékony intézkedéseket kell végrehajtani annak érdekében, hogy a szociális partnereket nemzeti szinten ösztönözzék a készségigények kielégítésére, az egyes ágazatokhoz és a helyi körülményekhez igazított intézkedésekkel. A megfelelő készségek és kompetenciák elsajátítása mind a munkavállalók, mind a vállalkozások számára egyre fontosabb” – hívta fel a Közgyűlés figyelmét Mariya Mincheva, a vélemény előadója.

Az EGSZB szerint a szociális partnereknek nagyobb szerepet kell játszaniuk a foglalkoztatási, társadalmi és gazdasági reformok és politikák tervezésében és végrehajtásában, amire többek között kapacitásépítéssel kerülhet sor.

Fontos kihívást jelent az inaktivitási ráta csökkentése: az EGSZB a véleményben úgy fogalmaz, hogy a célzott támogatás különösen a tartósan munkanélküli személyek számára alapvető. A vélemény különös hangsúlyt helyez a dolgozói szegénységre és a különböző szakpolitikai eszközök – például tisztességes bérek, ezen belül megfelelő minimálbérek – szükségességére. Ezek az eszközök jól megtervezett ideiglenes pénzügyi ösztönzőket is magukban foglalhatnak, amelyeket célzott és hatékony képzési és továbbképzési intézkedések egészítenek ki.

Meg kell erősíteni azokat a politikákat is, amelyek célja, hogy támogassák a munkaerőpiacon a fiatalokat, a fogyatékossággal élőket és más veszélyeztetett csoportokat.
2022-ben az Európai Bizottság egy sor módosítást javasolt a tagállamok foglalkoztatáspolitikáihoz. Ezek a legutóbbi kezdeményezéseket tükrözik, és az Ukrajna orosz megszállásához kapcsolódó új elemekkel egészítik ki az iránymutatást. Az EGSZB üdvözölte, hogy az Európai Bizottság a Covid utáni környezetre összpontosított, a fenntartható növekedés biztosításának céljával.

A módosított iránymutatások sokféle kérdéskört tárgyalnak, például a munkaerő iránti kereslet fokozását, a foglalkoztatáshoz való jobb hozzáférést, a készségek és kompetenciák egész életen át tartó elsajátítását, a munkaerőpiacok működésének és a szociális párbeszéd eredményességének a javítását, valamint a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség előmozdítását. (ll)