Neuvottelut työntekijöiden joustavammista työolosuhteista ja työttömyysturvasta

This page is also available in

Maria HÄGGMAN
Independent and pluralistic labour market organisation (STTK)

Covid 19 -pandemia on vaikuttanut työelämään Suomessa perustavanlaatuisesti. Joillekin työntekijöille se on merkinnyt etätöihin siirtymistä, muille lisääntynyttä terveysuhkaa työpaikoilla ja työmatkaliikenteessä, kolmansille taas töiden ainakin tilapäistä loppumista tai lomautusta. Suomessa työmarkkinajärjestöt ja ammattiliitot ovat osallistuneet aktiivisesti koronakriisin hoitoon ja sen vaikutusten hillitsemiseen työmarkkinoilla. Ay-keskusjärjestöt ja -liitot ovat tarjonneet tietoa palkansaajien oikeuksista ja velvollisuuksista kriisissä sekä osallistuneet käytännön ongelmien ratkaisemiseen ja tartuntatilanteen vaikutuksien hillitsemiseen työpaikoilla. Esimerkkejä käytännön toimista ovat hoitoalalla suojavarustetilanteeseen puuttuminen, etätyötä tekevien nettiyhteyksien ja laitteiston tai vakuutusturvan varmistaminen sekä lomautetuille ja irtisanotuille työttömyysturvajärjestelmän sujuvan maksatuksen turvaaminen.    

Työmarkkinakeskusjärjestöt tekivät Suomessa kriisin puhjettua nopealla aikataululla sopimuksen, jolla joustavoitettiin muun muassa lomautuskäytäntöjä ja vahvistettiin työttömyysturvaa. Sopimukset neuvoteltiin yhteistyössä maan hallituksen kanssa yritysten, työpaikkojen ja ihmisten toimeentulon turvaamiseksi. Yhteistyötä on tehty kriisin alusta lähtien sekä työmarkkinaosapuolten kesken että hallituksen asettamissa kolmikantaisissa ja myös laajennetuissa työryhmissä. Ensimmäistä sopimusta seurasi kriisin jatkuessa toinen, jossa sovittiin aiempien toimien voimassaolon pidentämisestä. Samalla otettiin myös kantaa työterveyshuollon mahdollisuuteen testata aktiivisesti työntekijöitä koronatartunnan varalta, työttömyysrahaston varojen riittävyyteen sekä kunnille suunnattuun tukeen. Lisäksi työmarkkinajärjestöt esittivät yhteisen listan toimenpiteistä osaamisen päivittämisen sekä etäopiskelun helpottamiseksi.  

Edustamani keskusjärjestö STTK on paitsi aktiivisesti osallistunut kotimaiseen kriisinhallintaan ja ratkaisujen löytämiseen kriisistä elpymiseksi myös seurannut tiiviisti EU:n toimenpiteitä kriisissä. Olemme pohjoismaisen ja eurooppalaisen yhteistyömme kautta osallistuneet keskusteluun sisärajojen sulkemisen seurauksista sekä kriisitilanteeseen liittyvien rajaesteiden helpottamisesta. Kriisissä demokraattiset oikeudet ovat kaventuneet lähes kaikissa EU-maissa erilaisten poikkeustoimenpiteiden seurauksena. Liikkumiseen, kokoontumiseen ja elinkeinon harjoittamiseen liittyvät määräaikaiset rajoitukset ovat olleet poikkeustilanteessa hyväksyttyjä ihmisten suojaamiseksi. Nyt kun yhteiskuntia taas avataan, on äärimmäisen tärkeää, että esteet puretaan ja poikkeustoimista ja vallan keskittämisestä luovutaan.

Olemme myös painottaneet EU-tason ratkaisujen välttämättömyyttä Suomen kansalliselle elpymiselle.