Abordarea crizei energetice: societatea civilă organizată solicită o abordare realistă și pragmatică a tranziției energetice

Comitetul Economic și Social European (CESE) a dezbătut viziunea sa strategică privind energia, subliniind acțiunile necesare pentru reformarea pieței energetice a UE. Acesta a subliniat, de asemenea, necesitatea de a garanta securitatea aprovizionării și prețuri accesibile atât pentru consumatori, cât și pentru industrie.

CESE este hotărât și angajat pe calea decarbonizării sistemului energetic al UE și îndeamnă factorii de decizie din UE să soluționeze consecințele dependenței energetice de zeci de ani.

Președinta CESE, Christa Schweng, s-a adresat sesiunii plenare cu aceste cuvinte la 26 octombrie 2022, în cadrul dezbaterii privind tranziția energetică și autonomia strategică a UE, la care a participat profesorul Leonardo Meeus de la Institutul Universitar European, directorul Școlii de reglementare din Florența și Loyola de Palacio, președinta Centrului Robert Schuman.

Trebuie să depunem eforturi pentru o tranziție verde într-un ritm pe care întreprinderile și societățile să îl poată menține și cu măsuri de însoțire care să permită competitivitatea și inovarea Europei la nivel mondial. UE are potențialul de a-și reduce dependența de energia importată prin dezvoltarea capacității sale locale de producție de energie din surse regenerabile, dar trebuie asigurate stimulente adecvate pentru investiții, a declarat dna Schweng.

Profesorul Meeus s-a referit la reformele pieței energiei electrice din UE propuse de Comisia Europeană, subliniind că actuala piață a energiei electrice, care a fost construită în ultimii 20 de ani, ar putea face parte din viitorul nostru, câtă vreme am finalizat-o și am combinat-o cu noi instrumente de implicare a consumatorilor și de modernizare a rețelelor.

Criza energetică ar fi fost mai mare dacă nu am fi avut aceste piețe ale energiei electrice. Atunci când într-un stat membru există deficite, fluxurile trec frontiera și ajung în altă țară, contribuind la consolidarea stabilității și solidarității în Uniunea Europeană, a declarat el.

Dezbaterea a avut loc în legătură cu adoptarea avizului "O viziune strategică privind tranziția energetică pentru a permite autonomia strategică a UE”, elaborat de Thomas Kattnig, Lutz Ribbe și Tomasz Andrzej Wróblewski.

Tranziția energetică este principala prioritate politică a CESE pentru 2022, iar prezentul aviz din proprie inițiativă este un aviz general, care reunește concluziile altor șapte avize elaborate de cele șase secțiuni ale Comitetului și de Comisia consultativă pentru mutații industriale (CCMI).

Avizul prezintă viziunea CESE privind tranziția energetică și rolul său în realizarea autonomiei strategice a UE, concentrându-se pe accelerarea decarbonizării, reducerea dependenței de importurile de energie, creșterea gradului de asumare a tranziției energetice de către cetățeni și întreprinderi și sprijinirea gospodăriilor vulnerabile.

În cursul dezbaterii, dl Wróblewski a subliniat că actuala criză energetică și lipsa de securitate, stabilitate și previzibilitate a aprovizionării ar fi mai puțin grave dacă ar fi fost adoptate mai devreme măsuri mai specifice, iar uniunea energetică europeană ar fi luată în serios, obiectivul fiind nu de a diversifica dependențele, ci mai degrabă de a asigura, pe cât posibil, independența și autonomia energetică strategică.

Dl Ribbe a afirmat că, în avizul său, Comitetul a indicat ce măsuri sunt necesare în sectorul energetic pentru a deveni mai independent de importurile de energie și pentru a obține o autonomie strategică, subliniind rolul important pe care societatea civilă l-ar putea juca în tranziția energetică.

În cele din urmă, dl Kattnig afirmă că dimensiunea socială trebuie luată în considerare în tranziția energetică și că o „tranziție justă” nu este doar o chestiune de finanțare a tranziției, ci include și obiectivul de a proteja drepturile lucrătorilor, de a crea locuri de muncă decente, locuri de muncă de calitate și de consolida participarea democratică și securitatea socială.

Downloads

Tackling the energy crisis: organised civil society calls for a realistic and pragmatic approach to energy transition