Cel de al 5-lea raport privind dezvoltarea durabilă în Europa (ESDR) a arătat că, în ritmul actual, UE nu va reuși să atingă o treime din obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) până în 2030. Raportul, elaborat în colaborare cu societatea civilă, evidențiază stagnarea și regresia obiectivelor sociale și de mediu în multe țări europene, exacerbate de crizele din 2020. ODD se referă la domenii precum reducerea sărăciei, eradicarea foametei, sănătatea, educația, egalitatea de gen, politicile climatice și apa curată.

Pentru a aborda aceste aspecte, au fost propuse zece măsuri politice decisive pentru a preveni dezechilibrele de mediu și sociale ireversibile. Caracterul urgent a fost subliniat în cadrul unui eveniment găzduit în comun de Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului (NAT) a Comitetului Economic și Social European (CESE) și de Rețeaua ONU de soluții pentru dezvoltare durabilă (SDSN). Raportul urmărește să ghideze UE în consolidarea rolului său de lider în materie de ODD înainte de alegerile europene din iunie 2024 și de Summitul viitorului din septembrie 2024, convocat de Secretarul General al ONU.

Vorbitorii din cadrul evenimentului au subliniat necesitatea unor acțiuni imediate înainte de 2030 pentru a evita dezechilibrele ireversibile. Camilla Brückner din partea ONU/PNUD, Zakia Khattabi, ministrul federal belgian al climei, și Petra Petan din cadrul Comisiei Europene, au subliniat importanța menținerii angajamentului față de Agenda 2030 și Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Guillaume Lafortune, vicepreședinte al SDSN al ONU, a prezentat raportul și cele zece acțiuni prioritare destinate partidelor politice, viitorului Parlament European, viitoarei Comisii Europene, Consiliului European și statelor membre. Apelul la acțiune, cosemnat de CESE și de SDSN, îndeamnă liderii europeni să colaboreze pentru un Pact european verde, social și internațional al viitorului. Peter Schmidt, președintele Secțiunii NAT a CESE, subliniază că următorii șase ani sunt esențiali pentru promovarea Agendei 2030, subliniind angajamentul CESE de a impulsiona instituțiile UE către realizarea ODD și implicarea semnificativă a societății civile în acest sens. Apelul la acțiune este menit să ghideze liderii europeni către un acord european cuprinzător, aliniat la obiectivele ecologice și sociale promovate de CESE. (ks)