Este nevoie urgentă de un acord privind reforma cadrului de guvernanță economică

La sesiunea sa plenară din 24 februarie, CESE a adoptat un aviz privind comunicarea Comisiei care prezintă orientările pentru o reformă a cadrului de guvernanță economică. CESE subliniază că este nevoie de un acord rapid, însă planul nu este destul de amănunțit.

Începând cu Tratatul de la Maastricht din 1992, cadrul de guvernanță economică al UE a contribuit la crearea condițiilor adecvate pentru stabilitate și creștere economică, precum și pentru creșterea ocupării forței de muncă în Europa. Cu toate acestea, deși a evoluat în timp, cadrul a devenit tot mai complex, și nu toate instrumentele și procedurile sale au trecut testul timpului. 

Deși este de acord cu Comisia că este nevoie de un acord rapid, înaintea proceselor bugetare ale statelor membre pentru 2024, CESE subliniază, totodată, că multe detalii nu au fost încă finalizate. Planurile fiscale structurale propuse trebuie să garanteze că ponderile datoriei publice în produsul intern brut se află pe un traseu descendent sau rămân la niveluri prudente. În același timp, normele trebuie să lase suficient spațiu de manevră bugetară pentru investițiile în dubla tranziție verde și digitală. Cel mai important, pentru ca un cadru reformat să se bucure de succes, este esențială asumarea și buna aplicare a normelor. 

„Reforma cadrului bugetar este imperios necesară. Numeroase state membre nu și-au consolidat suficient finanțele publice în perioadele favorabile”, a declarat raportorul CESE, dl Krister Andersson. „Lipsa unor politici prudente afectează persoanele cele mai vulnerabile din societate. Reducerea nivelurilor datoriei și sustenabilitatea datoriei sunt esențiale. Suntem de acord cu Comisia că este nevoie de un acord rapid, înaintea proceselor bugetare ale statelor membre pentru 2024.” (tk)