Limbi disponibile:

Războiul din Ucraina ne-a readus brusc în memorie obiectivul inițial al creării UE – menținerea păcii de lungă durată pe continent. Din păcate, am uitat cumva acest lucru. La un moment dat, discursul european despre pace nu mai prezenta interes, mai ales pentru tânăra generație. În prezent, reînvățăm că, așa cum spunea Albert Camus, „pacea este singura bătălie care merită purtată” și că trebuie să ne continuăm eforturile de a face schimbări acolo unde este nevoie.

Date în agendă

Plecând din Ucraina pe drumul către...

Image
Sławek Kaminski / GW

Istoria tragică a Ucrainei se desfășoară sub ochii noștri; o putem vedea datorită activității neobosite și eroice a jurnaliștilor, fotografilor și operatorilor de camere care merg acolo unde noi nu putem merge. Unul dintre ei, fotograful polonez Sławek Kaminski, ne-a trimis fotografiile sale de la granița Poloniei cu Belarus, din Rzeszów și Medyka-Shehyni.

Astăzi publicăm primele fotografii de la granița Poloniei cu Ucraina. Vă mulțumim pentru momentele imortalizate în cadrele fotografice.

Invitatul-surpriză

În fiecare lună, în rubrica noastră intitulată „Invitatul-surpriză”, vă invităm să faceți cunoștință cu o personalitate care, prin munca și angajamentul său, reprezintă o sursă de inspirație pentru toți ceilalți. În special curajul său, tăria sa de caracter și hotărârea sa de a acționa sunt exemplare.

Sławek Kaminski: La graniță

În ziua de sâmbătă 26 februarie 2022, la ora 5 dimineața, am hotărât spontan să pornesc spre graniță, împreună cu un coleg. Invazia Ucrainei de către Rusia începuse deja de două zile.

O întrebare adresată...

În coloana noastră „O întrebare adresată...”, dl Javier Doz, membru al CESE, răspunde la o întrebare a CESE Info privind cele mai importante sarcini din 2022 ale Grupului privind semestrul european, al cărui președinte este.

CESE: Sunteți președintele Grupului privind semestrul european. Care sunt principalele sarcini ale Grupului anul acesta?

Javier Doz: Activitatea Grupului privind semestrul european

Grupul privind semestrul european (GSE) are 42 de membri, o președinție formată din trei persoane - vicepreședinți fiind Luca Jahier (Grupul III) și Gonçalo Lobo (Grupul I) – și un secretariat format din trei persoane și condus de Jakob Andersen; grupul se bucură, de asemenea, de sprijinul unei stagiare. Structura sa este completată de 27 de delegații naționale tripartite, formate din alți 39 de membri.

La acest punct

La rubrica „La acest punct”, îi invităm pe membrii CESE să evidențieze punctele din aviz pe care le consideră importante. În această ediție, am invitat-o pe dna Ozlem Yildirim să ne explice mizele care decurg din legăturile dintre protecția mediului și drepturile fundamentale.

Ozlem Yildirim: Recunoașterea dreptului la un mediu sănătos ca drept fundamental

 Având în vedere că degradarea mediului și schimbările climatice au un impact direct și indirect asupra unei serii de drepturi fundamentale (cum ar fi dreptul la viață, dreptul la sănătate sau dreptul la educație), CESE a abordat pentru prima dată această interconectivitate clară, care riscă să distrugă progresele înregistrate în ultimele decenii în materie de dezvoltare, sănătate globală și reducere a sărăciei.

Știrile CESE

Siguranța Europei este condiționată de siguranța și securitatea Ucrainei

În cadrul unei dezbateri spontane, inițiate de președinta CESE, Christa Schweng, în cadrul sesiunii plenare din februarie, membrii Comitetului Economic și Social European au condamnat invadarea nejustificată și neprovocată a Ucrainei de către Federația Rusă. Membrii CESE și-au exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean și au solicitat ca, într-un moment atât de dramatic, să se întreprindă acțiuni ferme și solidare, atât la nivelul UE, cât și la nivel național.

Politica industrială: sustenabilitatea trebuie să meargă mână în mână cu competitivitatea și autonomia strategică

UE trebuie să reevalueze prioritățile politicii sale industriale în contextul pandemiei și al conflictului de la frontiera estică a Europei. Acesta este mesajul care se desprinde din conferința pe tema „Un viitor sustenabil pentru industria europeană”, organizată de Comitetul Economic și Social European la 4 martie 2022, în cooperare cu Comisia Europeană și Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene.

Agresiunea îndreptată împotriva Ucrainei impune consolidarea în continuare a proiectului european

Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat o conferință intitulată „Împreună modelăm Europa”. Scopul acestei conferințe, organizate în contextul încheierii Conferinței privind viitorul Europei, a fost de a finaliza activitatea desfășurată până în prezent de Comitet și de a discuta situația actuală, provocările viitoare și ambițiile pentru viitor.

Trebuie să parcurgem împreună drumul lung către egalitatea de gen

Conferința pe tema „Femeile pe piața forței de muncă”, organizată de CESE pentru a marca Ziua Internațională a Femeii, a avut loc la 8 martie, în umbra războiului. Participanții au adus un omagiu femeilor ucrainene, extraordinare prin puterea, curajul și reziliența lor.

Premiile ecologice ale UE

EU organic awards

În acest an, Comitetul Economic și Social European (CESE) va organiza, împreună cu Comisia Europeană, Comitetul European al Regiunilor (CoR), COPA-COGECA și IFOAM Organics Europe, prima ediție a premiilor ecologice ale UE, care vor recunoaște excelența de-a lungul întregului lanț valoric ecologic, recompensându-i pe cei mai buni și mai inovatori actori ai producției ecologice din UE.

Sesiunea plenară a CESE: A aștepta până când e prea târziu reprezintă cea mai mare amenințare la adresa tranziției climatice

La sesiunea sa plenară din 24 februarie, Comitetul Economic și Social European (CESE) și-a prezentat avizul pe tema „«Pregătiți pentru 55»: îndeplinirea obiectivului climatic al UE pentru 2030 pe calea spre atingerea obiectivului de neutralitate climatică”. CESE a prezentat propuneri concrete pentru a contribui la accelerarea tranziției energetice, astfel încât UE să poată reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030.

Măsurile de combatere a pandemiei au un caracter excepțional și nu trebuie să submineze valorile europene comune

Măsurile de urgență luate de autoritățile publice în circumstanțe extraordinare ar trebui să fie întotdeauna strict proporționale, clar limitate în timp și monitorizate îndeaproape. Adresându-se participanților la sesiunea plenară a CESE din 23 februarie 2022, Christa Schweng, președinta CESE, și Věra Jourová, vicepreședinta Comisiei Europene pentru valori și transparență, au adoptat o poziție fermă.

Tranziția ecologică în domeniul transportului pe apă trebuie să țină seama de sănătatea oamenilor

Ecologizarea transporturilor maritime și fluviale trebuie să țină seama în mod imperativ de sănătatea și calitatea vieții populațiilor care trăiesc și muncesc în apropierea axelor de navigație sau a porturilor. Acesta este principalul mesaj al avizului CESE elaborat de Pierre Jean Coulon și adoptat în sesiunea plenară a Comitetului din luna februarie.

CESE afirmă că UE trebuie să treacă la un cadru economic orientat spre prosperitate

CESE și DG ECFIN au organizat o conferință online privind cadrul de guvernanță economică al UE, în contextul dezbaterii publice pe această temă. Evenimentul a vizat implicarea societății civile în vederea ajungerii la un consens cu privire la viitorul cadrului de guvernanță economică.

Noul director al Direcției comunicare și relații interinstituționale din cadrul CESE

Alexander Kleinig este noul director al Direcției comunicare și relații interinstituționale din cadrul CESE. Dl Kleinig și-a început cariera la Parlamentul European, în 1996, ca administrator în cadrul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. În 2005, s-a alăturat DG COMM a Parlamentului European în calitate de manager de proiect pentru centrul pentru vizitatori, și, în acest cadru, a lansat și gestionat Parlamentariumul în perioada 2011-2018.

„Sunt impresionat de calitatea dezbaterilor și de profesionalismul personalului Comitetului. Pretutindeni, întâlnesc colegi implicați, mândri de munca lor și entuziaști. De asemenea, sunt sincer impresionat de căldura cu care am fost primit de personalul Direcției D. Aș dori să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi predecesoarei mele, dna Eleonora Di Nicolantonio, care a condus această direcție atât de bine până acum.”

Știri despre grupuri

„Trezirea” unei noi Europe

redactat de Stefano Mallia, președintele Grupului „Angajatori” al CESE

„Nu ne-am trezit cu adevărat până când nu ne îndrăgostim!” scrie, în mod strălucit, Lev Tolstoi în nepieritoarea sa capodoperă „Război și pace”.

Vladimir Putin ar fi trebuit să citească printre rândurile compatriotului său, pentru a înțelege că, deși Europa era, poate, adormită atunci când Rusia a anexat Crimeea, un continent unit al cărui teritoriu a fost devastat de două războaie mondiale nu putea rămâne adormit pe vecie.

Ziua Internațională a Femeii 2022

Redactat de Maria Nikolopoulou, membră a Grupului „Lucrători” al CESE

Anul acesta, sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii este marcată de pandemia de COVID-19 și de războiul din Ucraina. Ambele situații arată clar că drepturile femeilor se năruie în perioadele de instabilitate politică, socială și economică.

Organizațiile societății civile din UE-27 fac apel la acțiuni imediate în domeniul climei pentru care să își asume poziția de lider

Redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

La o conferință care s-a desfășurat la Paris, organizațiile societății civile din întreaga Europă au solicitat tranziții juste, echitabile și inclusive în domeniul climei și al energiei, în care să fie implicați cetățenii, organizațiile societății civile și mai ales tinerii.

Curând la CESE/Evenimente culturale

Evenimentele culturale ale CESE

Conferința părților interesate din economia circulară (ECESP), ediția 2022 și Ziua internațională a femeii au fost marcate prin expresii culturale diverse.

„Europa ta, părerea ta!” – ediția 2022

Ediția din 2022 a manifestării dedicate tineretului „Europa ta, părerea ta!” va avea loc în integralitate online la 31 martie și 1 aprilie 2022. „Adevărul despre minciuni. Tinerii în fața provocărilor dezinformării” este subiectul pe care elevii îl vor dezbate.