„Európai Energiaközösség” ideiglenes tanulmányozócsoport

This page is also available in

Az európai Energiaközösséggel foglalkozó ideiglenes tanulmányozócsoport az energiaügyek területén két fő vonal mentén alakítja az EGSZB menetrendjét:

A civil társadalom részvételének előremozdítása energiaügyekben az európai energiaügyi párbeszéden keresztül.

Az EGSZB támogatja azt, hogy a sikeres energetikai átállás érdekében a civil társadalomnak nagyobb szerep jusson. A politikai döntéshozatalban és a megvalósításban való társadalmi részvétel növeli a felelősségtudatot, javítja a folyamatot és hozzájárul az EU energiapolitikai céljainak megvalósításához. Ennek érdekében az EGSZB támogatta az európai energiaügyi párbeszéd gondolatát. Egy ilyen párbeszéd célja, hogy lehetőséget adjon minden érdekelt fél számára az energiaügyi kihívások és a kapcsolódó kompromisszumok megértésére, valamint a személyes cselekvésre és az energiapolitikai döntésekhez való hozzájárulásra, figyelembe véve a páneurópai kihívások és a lehetséges megoldások szélesebb összefüggéseit is. Ennek a párbeszédnek az ösztönzése érdekében az ideiglenes tanulmányozócsoport meghallgatásokat, konferenciákat szervez, beleértve az energiaunióról szóló éves helyzetjelentésekhez (2015, 2016) köthető rendezvényeket, hozzájárul az energiaunió helyzetéről (2015, 2016) szóló évenkénti vélemény elkészítéséhez, és aktívan részt vesz külső szervezetek, például a lakossági energiafórum, a Európai Nukleáris Energia Fórum és az energia-infrastruktúrával foglalkozó fórum rendezvényein.

Az energiaügyek szorosabb koordinációjának előremozdítása

A EU tagállamai műszaki és politikai értelemben egyre inkább függnek egymástól, és egyedül aligha tudják sikeresen és költséghatékonyan elérni energiaügyi céljaikat. Az EGSZB ezért szorosabb koordinációt szorgalmaz, különösen a hálózatok és a piaci tervezés terén. Az EGSZB üdvözölte az Európai Bizottság energiaunióra vonatkozó keretstratégiáját, és ágazatspecifikus és átfogó véleményein, valamint nyilvános meghallgatásokon keresztül továbbra is foglalkozik vele.