Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Eljött a mi időnk!

Tisztelt Olvasóink!

Ebben az évben a május 9-i Európa-nap a régóta várt Európa jövőjéről szóló konferencia kezdetét is jelenti egyben. Ez egyedülálló lehetőség nemcsak arra, hogy széles körű vitát kezdeményezzünk az EU további fejlődéséről, hanem arra is, hogy az európai projekt iránti felelősségvállalás visszakerüljön a polgárokhoz – nemzeti, regionális és helyi szintre. Használjuk ki ezt a lehetőséget!

Rendezvények, időpontok

2021. május 7., Porto

Szociális csúcstalálkozó

2021. május 9.

2021. évi Európa-nap és az Európa jövőjéről szóló konferencia hivatalos megnyitója

2021. június 9–10., Brüsszel

Az EGSZB plenáris ülése

„...-t kérdezzük”

Megkérdeztük...

„Megkérdeztük...” rovatunkban EGSZB-s szekcióelnöket kérünk meg arra, hogy válaszoljanak egy általunk különösen fontosnak tartott aktuális kérdésre.

Áprilisi számunkban kérésünkre Pietro Francesco De Lotto, az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) elnöke osztja meg az EGSZB info olvasóival az ipari szerkezetváltással és a zöld megállapodás szabályaival kapcsolatos nézeteit.


 

„A zöld és digitális átállás növeli a rezilienciát, a versenyképességet és a társadalmi igazságosságot”

Az EGSZB info kérdése: Hogyan és mikor valósítható meg a zöldebb, körforgásosabb és digitálisabb gazdaságra való átállás, teljesítve az Európai Bizottság zöld megállapodásának célkitűzéseit? A nyersanyagok milyen szerepet játszanak ebben a folyamatban?

Pietro Francesco De Lotto, a CCMI elnöke: Mindegy, hogy a negyedik, ötödik vagy akár a hatodik ipari forradalomról beszélünk, gyakran azt látjuk, hogy ez a kérdés nyilvános vitát szül. A témával kapcsolatos eltérő álláspontok ellenére biztos, hogy iparunk mélyreható forradalmi változáson megy keresztül, amely kettős kihívást tartogat: a zöldebbé és körforgásosabbá válást, valamint a digitális átalakulást. Ezt a forradalmat számos tényező hajtja: egyebek mellett a közvélemény, a fogyasztói érzékenység, a globális versenyképességre való törekvés és annak szükségessége, hogy a munkavégzést hozzáigazítsuk az új modellekhez.

Aktuális vendégünk...

Meglepetésvendég

Minden hónapban bemutatunk egy meglepetésvendéget – egy ismert személyiséget, aki megosztja velünk az aktuális témákkal kapcsolatos nézeteit, és világlátásával, újszerű gondolataival tágítja horizontunkat, megihleti fantáziánkat és ráirányítja figyelmünket a világ dolgaira. Áprilisi számunkban Aurélie Vauthrin-Ledent színésznőt, írót és rendezőt üdvözölhetjük, aki az életünkben alapvető szerepet játszó kultúra megmentésére hív fel minket.

Aurélie Vauthrin-Ledent: Igen, a kultúra mindenképpen alapvetően szükséges!

Mióta 40 évvel ezelőtt, 1981. március 28-án megszülettem még soha nem hallottam olyan gyakran az „alapvetően szükséges” kifejezést a kultúra kapcsán, mint a mostani egészségügyi és abból fakadó gazdasági válság során. Egyértelmű, hogy a válsággal sok paradigma meg fog változni. Alapjaiban kérdőjelezünk meg és fogunk megkérdőjelezni dolgokat társadalmunk minden területén.

EGSZB-hírek

„A tagállamok keményen dolgoznak, de még sokat kell tenni ahhoz, hogy a nemzeti tervek elkészüljenek”

Az EGSZB március 25-i plenáris ülésén folytatott vita során az Európai Bizottság emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnöke, Valdis Dombrovskis elmondta, hogy a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek többsége még korai szakaszban van, és hogy „sokat kell még dolgozni ahhoz, hogy a tervek kellőképpen kiforrottak legyenek”. Megjegyezte továbbá, hogy a kereskedelempolitikának kulcsszerepet kell betöltenie az uniós gazdaság helyreállításában.

#YEYS2021: Az európai fiatalok nemzedéke nem ijed meg az éghajlatváltozás jelentette kihívástól

A szerte Európából összegyűlt középiskolás diákok konkrét éghajlat-politikai javaslatokat nyújtottak át Frans Timmermansnak, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökének – íme az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által 2021. március 18–19-én szervezett virtuális ifjúsági éghajlat-politikai csúcstalálkozó eredménye.

Az éghajlatváltozás megállításához a rendszert kell megváltoztatni – hangzott el az EGSZB rendezvényén

Március 20-án az EGSZB virtuális kísérőrendezvénynek adott otthont „A Te Európád, a Te szavad!” (Your Europe, Your Say – YEYS) rendezvény alkalmával Designing Systemic Change (A rendszerszintű változás megtervezése) címmel, melyen több szakértő, aktivista és véleményvezér találkozott, hogy a rendszerszintű változás szemszögéből osszák meg az éghajlat-politikával kapcsolatos ismereteiket és szakértelmüket.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia teljes mértékben elismeri az EGSZB fontos szerepét

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság felkérést kapott, hogy csatlakozzon a konferencia kulcsfontosságú szervéhez, amely felvázolja az EU jövőbeli fejlődésének irányát.

Az EGSZB a távmunka kihívásait kutatja

A Covid19 miatti első kijárási korlátozások következtében 5%-ról 40%-ra szökött fel a távmunkában dolgozó uniós munkavállalók száma. Időközben eltelt egy év, a távmunka velünk maradt, de még mindig nehéz megfelelően értékelni a munkaadókra, a munkavállalókra és a társadalom egészére gyakorolt hatását. Az EGSZB felhívja a figyelmet, hogy több kutatásra és hosszú távú perspektívára van szükség ahhoz, hogy kiaknázhassuk ennek a munkaformának az előnyeit, és mérsékelhessük a kockázatait.

Ideje fokoznunk az európai fellépést a fogyatékosságügyi politikák terén

Az EGSZB március 24-én vitát tartott Helena Dalli egyenlőségért felelős uniós biztossal a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló új stratégiáról, amelyet nemrégiben indított el az Európai Bizottság.

Az EU vasúti közlekedése – A vasút 2021-es európai éve a megfelelő pillanat a változásra

A vasúti közlekedést még politikai, szabályozási és kulturális szempontból is fejleszteni kell, bár a 25 évnyi liberalizáció során már hosszú utat tett meg a piacok megnyitása és a műszaki harmonizáció megvalósítása felé. Ez a fő üzenete az EGSZB márciusi plenáris ülésén elfogadott, az egységes európai vasúti térségről szóló véleménynek.

Energetikai átállás – Az EU-nak nagyobb sebességre kell kapcsolnia

Az energiaunió felé vezető átalakulás ütemét jelentősen fel kell gyorsítani ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a 2050-re kitűzött uniós energetikai és éghajlat-politikai célokat, ugyanakkor veszélyes lehet az egyes tagállamok társadalmi és gazdasági helyzetének figyelmen kívül hagyása – érvel egyik legújabb véleményében az EGSZB.

A nemteljesítő hitelek kezelésére irányuló új európai bizottsági stratégia nem megfelelő a Covid19-járvány idején

Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság nemteljesítő hitelekről szóló új cselekvési tervét, de úgy véli, hogy az nem tartalmaz a Covid19-válság idejére szabott új javaslatokat, így Európának a szokványos időkre írt szabályok alapján kell egy nem szokványos időszakkal szembenéznie.

Az EGSZB intézkedéseket javasol a kritikus fontosságú nyersanyagok kitermelésére és újrafeldolgozására irányuló beruházások támogatására

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a márciusi plenáris ülésén véleményt fogadott el, amelyben javasolja a kritikus fontosságú nyersanyagok feltárására és kitermelésére, valamint a hulladékból származó másodlagos anyagok felhasználására irányuló beruházások támogatását, mivel ez elengedhetetlen a zöld átállás uniós megvalósításához.

Az EGSZB pontosabb és jobban összehangolt feltételeket szorgalmaz, hogy még inkább fenntartható legyen az akkumulátorok életciklusa az EU-ban

Márciusi plenáris ülésén az EGSZB véleményt fogadott el, amely pontosabb és működőképes irányítási rendelkezéseket és eszközöket sürget az új, akkumulátorokra vonatkozó rendelet végrehajtásához, valamennyi érdekelt fél bevonásával. Az EGSZB véleménye szerint ez hozzájárulhatna egy olyan uniós keret kidolgozásához, amely lefedi az akkumulátorok teljes életciklusát az EU-ban.

Európai Kutatási Térség: Az EGSZB az európai K+I szempontjából „New Deal”-ként üdvözli a program megújítását

Az új tervvel az Európai Bizottság megmutatja, hogy határozottan kíván fellépni annak megakadályozása érdekében, hogy Európa lemaradjon az Egyesült Államok és Ázsia mögött mind az alap-, mind az alkalmazott kutatás, a szabadalmak, valamint a csúcstechnológiai termékek és szolgáltatások terén – állapítja meg az EGSZB a márciusi plenáris ülésen elfogadott jelentésében.

Európa jövője attól függ, hogyan kezeljük a vidéki térségeket

A vidéki területeket vonzóbbá kell tenni a fiatalok és a vállalkozások számára. Ez javítaná valamennyi európai polgár életminőségét, lehetővé téve számukra, hogy eldöntsék, hol kívánnak élni és dolgozni. Ez volt a március 8-án az EGSZB-ben tartott, „A fenntartható vidék- és városfejlesztés holisztikus stratégiája felé” című vita egyik legfontosabb következtetése.

Itt az ideje, hogy az egyenlőségközpontú Unió valósággá váljon

Pontos adatgyűjtésre és megfelelő tagállami szakpolitikákra van szükség az rasszizmus elleni uniós cselekvési terv hatékony végrehajtásának biztosításához. Le kell leplezni a Covid19-világjárvány alatt Európában aggasztó méreteket öltő rasszizmust és etnikai megkülönböztetést.

Nyugat-Balkán – Az európai puzzle „hiányzó darabja”

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság márciusi plenáris ülésén megvitatta Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztossal a nyugat-balkáni partnerek csatlakozásának aktuális helyzetét. Az EGSZB tagjai hangot adtak abbéli meggyőződésüknek, hogy a nyugat-balkáni partnerek uniós integrációja geostratégiai befektetés a békébe és a gazdasági növekedésbe.

Mit tehet Önért az EGSZB? – ÚJ KIADÁS

Ennek a brosúrának az új kiadása tömören és naprakészen mutatja be az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot. Rávilágít, hogy az intézmény egyedülálló fórumot jelent a konzultációhoz, a párbeszédhez és a konszenzusépítéshez a szervezett civil társadalom különböző ágazatainak képviselői között – ideértve a munkáltatókat, a szakszervezeteket és az olyan csoportokat, mint sok egyéb mellett a szakmai és közösségi szervezetek, ifjúsági szervezetek, női csoportok, fogyasztói szervezetek vagy környezetvédelmi aktivisták.

Hasta luego, hombre!

David Gippini Fournier 2021. május 1-jén itthagy bennünket. Kedves David! A sajtóosztályon dolgozó kollégáidként szeretnénk köszönetet mondani Neked az együtt töltött évekért. Nagyra becsültük magas szintű szakmaiságodat, a személyes és munkakapcsolataidban tanúsított nagylelkűséget és diplomáciai érzékedet.

Isabel Caño Aguilar kommunikációért felelős korábbi alelnök (2018–2020): „Sajtófelelős, egy csipetnyi galíciai iróniával”

Munkaidőm jelentős részét osztottam meg David Gippinivel. Többek között sajtóinterjúkat készítettünk együtt. Amikor 2018-ban találkoztam vele, komoly embernek ismertem meg. Észrevételei mindig megfelelőek és nagyon jól előkészítettek voltak. Emellett nagyon gyorsan tudott érvelni.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

A fenntartható gazdasági fellendülés az egyetlen módja annak, hogy megerősítsük szociális Európánkat

Az EGSZB Munkaadók csoportjának cikke

A jövő hónapban tartandó portói szociális csúcstalálkozóra készülve a Munkaadók csoportjának tagjai találkoztak Nicolas Schmit foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős biztossal. Őszinte hangvételű és nyílt vitára került sor, melynek során Stefano Mallia, a Munkaadók csoportjának elnöke hangsúlyozta, hogy a gazdaság gyors helyreállítására van szükség, ami csak akkor lehetséges, ha biztosítjuk, hogy vállalataink megfelelő üzleti környezettel rendelkezzenek ahhoz, hogy versenyképesek legyenek, munkahelyeket teremtsenek, és ezáltal jólétet biztosítsanak társadalmaink számára.

 

A megfelelő minimálbérek a társadalmi kohézió kulcsfontosságú elemét alkotják

Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke

A megfelelő minimálbérek a társadalmi kohézió, valamint a dolgozói szegénység és az egyenlőtlenségek elleni küzdelem egyik kulcsfontosságú elemét alkotják. Európában azonban sokan – különösen a bizonytalan helyzetű munkavállalók – nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Míg egyes országokban a kollektív tárgyalások elég erős eszközt jelentenek a megfelelő munkakörülmények biztosításához, ez nem mindenhol van így.

A Covid19 utáni társadalmakban és gazdaságokban a civil szervezeteknek kell a változások mögé állniuk

Az EGSZB Sokféleség Európája csoportjának cikke

A Sokféleség Európája csoport nemrégiben tartott konferenciáján a civil társadalom képviselői arra kérték a civil szervezeteket, hogy mondják el a politikusoknak, milyen társadalmat akarnak kialakítani és milyen társadalomban akarnak élni.

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

2021. évi Európa-nap

Az EGSZB hagyományosan azzal ünnepli az Európa-napot, hogy megnyitja kapuit a nagyközönség előtt. Idén a Covid19-válság miatt Európa és a világ polgárait biztonságos és virtuális felfedezésre hívjuk a Civil Társadalom Házába.